Verge for mindreårige og voksne

Innhold

Hvem kan være verge for en på sykehjem?

16. jan 2024 · spørsmål

Hvem kan være verge til en person som bor på sykehjem og som ikke kan ivareta sine egne interesser.

Les mer

Misfornøyd med verge

22. mai 2023 · spørsmål

Trasig at ikke jeg får prøve og styre økonomi selv da, og ikke Statsforvalteren i Møre og Romsdal trur på meg, hvordan kan jeg greie og styre økonomi når jeg ikke får prøve meg og at jeg ikke veit hva som går inn og ut av konto, føler verge som har no ikke heilt forstår hva som er viktig for å greie å styre økonomi selv, føler vergen ikke alltid forstår meg og mine behov, og hun blander seg bort i ting som jeg meiner trenger av diverse ting, noe hun ikke har noe med.

Les mer

Verge for familiemedlem

22. feb 2023 · spørsmål

Jeg har et spørsmål ang å representere et familiemedlem som har blitt invalid fra en ulykke. Jeg er moren hans og eneste verge som kan stille for han hos advokat. I den forbindelse, hva kreves for at jeg kan få fullmakt der? Holder det med en vanlig fullmakt, eller er det nødvendig med en fremtidsfullmakt? Han har ikke muligheten til å tiltre grunnet alvorlig svekket helbred, og heller ikke i stand i å ivareta sine interesser.

Les mer

Hvem er det som får verge på det personlige område?

23. jan 2023 · spørsmål

Hvem er det som får verge på det personlige området? Jeg trodde det var sjeldent i Norge, spesielt siden vår voksne sønn har nær og kjær familie som har kompetanse nok til å ta seg av eventuelle saker som går under "personlige forhold". Dessuten har vår sønn alle relevante trygder og stønader fra før han ble psykisk syk.

Les mer

Kan en verge nekte å sende flyttemelding?

13. jan 2023 · spørsmål

Kan en verge nekte å sende flyttemelding på et umyndig barn som flytter med familien? Familien har vært verge i flere 10 år, men under bråk fra div. ble dette gjort mot familien. Familien er avhengig av flyttemelding.

Les mer

Gjelder pliktdelsarv for sønn med verge?

24. okt 2022 · spørsmål

Mor døde høsten 2021. To barn arver, sønnen er under vergemål og bor i et bofellesskap hvor han betaler husleie. Mor skrev testament og ønsket at datteren skal arve huset. Takst på huset er ca kr. 3 200 000 mill. Må hun betale pliktdelsarv på kr. 1 500 000 likevel? Advokatene var enig i privat skifte og sønnen har fått ting han ønsket. Men ny advokat sier hun må betale kr. 2 000 000 til broren og pengene får ikke sønnen noe godt ut av da fylkesmannen/vergen styrer hans økonomi. Hva skal hun gjøre?

Les mer

Mor vil selge dement fars bolig

23. mar 2022 · spørsmål

Mor vil selge bolig, men dement far står som eier. Far er på sykehjem. Hva kan og må mor gjøre for å få solgt bolig? Kan mor selge bolig før far er dø?

Les mer