Hvem skal betale permisjonspengene?

Publisert: 13.05.2022
Emneord: ,

Jeg er gravid og fikk ny jobb. Startdatoen for den nye jobben er den samme som jeg går i fødselspermisjon. Hvem skal betale min permisjon? Får jeg bare penger fra NAV hvis det står i kontrakten at det dekkes videre full lønn ved svangerskapspermisjon i henhold til Folketrygdens regler?

Svar:

Arbeidsgiver har i utgangspunktet ingen plikt til å forskuttere foreldrepenger, men mange har avtalt slik forskuttering i arbeidskontrakt eller har en policy om forskuttering som er nedfelt i bedriftens personalhåndbok. I saken her må arbeidskontrakten tolkes, men hvis det fremgår av ordlyden at "arbeidsgiver dekker full lønn ved svangerskapspermisjon i henhold til folketrygdens regler" eller liknende, er min vurdering at arbeidsgiver har påtatt seg en forskutteringsplikt som også innebærer at du skal motta full lønn utover 6G, så lenge du er innvilget foreldrepenger fra NAV. Arbeidsgiver vil da motta refusjon fra NAV.

Jeg anbefaler at du kontakter arbeidsgiver i god tid for å avklare saken.

Del denne artikkelen: