Hvilke utfordringer kan oppstå når man kjøper bolig med sine foreldre?

Publisert: 07.11.2023

Jeg skal kjøpe bolig sammen med mine foreldre. Dette vil være min primærbolig. Vil det være gunstigst om hele boligen står på meg, også har vi en privat avtale på eierbrøk, slik at mine foreldre slipper å skatte av et evt. overskudd ved senere salg? Eller utløser det noen problemstillinger jeg ikke ser?

Svar:

Det er flere problemstillinger som reiser seg i anledning et slikt kjøp der man eventuelt har èn eier utad som er tinglyst i kartverket, og det er i realiteten flere eiere. I utgangspunktet skal det ikke ha noen betydning hvem som er registrert som eier da det er realitetene som normalt sett er avgjørende. Men om kun èn person er registrert ved tinglysningen så kan f.eks en kreditor forholde seg til dette ved å etablere sikkerhet for lån/misligholdte pengekrav.

For det tilfelle du nevnte vil det ikke være et unntak for skatteplikt bare fordi man ikke er tinglyst som eier. Her vil også realitetene ved eierforholdet være avgjørende. Ved at dine foreldre ikke bor der vil de heller ikke kunne påberope seg noe unntak for skatteplikt ved en eventuell gevinst. Om dine foreldre ikke trenger å betale skatt så er det fordi den skattepliktige gevinsten ikke oppgis som man plikter.

Totalt så tenker jeg at man bør ha det tinglyst i henhold til de reelle eierforholdene, slik at dere samtlige står registrert som eiere. Dette er nok antagelig det beste tatt i betraktning dine foreldres interesser og muligens også deres arvinger.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: