Skatt ved boligsalg

Innhold

Selge leilighet eller gi den til sønnen?

14. jan 2021 · spørsmål

Jeg og min mann eier en leilighet i Trondheim sammen med vår sønn. Han bor der, men ikke vi. Om 18 måneder skal leiligheten selges, og jeg regner med at vi da vil måtte skatte av fortjenesten. Vi har slått sammen to leiligheter som vi har kjøpt ganske billige og brukt mye penger på å gjøre det om til en leilighet. Kan vi trekke fra det når vi skal skatte av fortjenesten eller er det kjøpesummen på de to leilighetene som legges til grunn? Kan vi gi leiligheten til sønnen vår og slippe skatt?

Les mer

Skatt på salg av bolig

20. okt 2020 · spørsmål

Jeg arvet en leilighet av mine foreldre i 2014, verdi overført til meg 4,2 mill. Jeg har ikke bodd i leiligheten før eller etter 2014. Jeg er norsk statsborger, men bor og jobber i Sverige, har ikke skattet til Norge på 35 år. Jeg skal selge leiligheten og overføre penger til Sverige.

1. Hva er skatt (Norge og Sverige) hvis jeg ikke får gevinst?
2. Hva er skatt ( Norge og Sverige )hvis jeg feks selger for 5,2 mill ( 1 mill i fortjeneste).

Les mer

Skatt på salg av garasjeplass

15. okt 2020 · spørsmål

Jeg eier en leilighet med bruksrett til garasjeplass i et sameiet. Disse ble anskaffet på to ulike tidspunkt, men verdiene på begge har steget siden kjøpene. De 3-4 siste årene har begge enhetene vært utleid. Dersom jeg nå velger å selge bruksretten på parkeringsplassen (men beholder leiligheten), må jeg da skatte av gevinsten på salget av bruksretten?

Les mer

Gift, men bor på forskjellige adresser

14. okt 2020 · spørsmål

Vi er gift og skal selge huset. Vi har kjøpt en leilighet som jeg bor i, mens hun bor i huset frem til salg. Etter det vil vi bo hver for oss, men er fortsatt gift. Jeg vil gjerne bytte adresse, men lurer på om vi får skatt på overskuddet siden ikke begge bor der? Jeg skal ta over leiligheten etter hvert. Vi vil være gift, men ikke bo sammen. Hva er lurt her?

Les mer

Skatt ved salg av utleid bolig

28. apr 2020 · spørsmål

Jeg må flytte til en annen by i august pga frivillig bytte av arbeid. Jeg vil leie ut leiligheten som jeg har eid og bodd i siden 2017. Hvis jeg leier ut leiligheten i 2 år og så selger den, gjelder fortsatt regelen om brukshindring og dermed salg fritatt for skatt?

Les mer

Skatt på salg av boligtomt

09. mar 2020 · spørsmål

Kjøpte en gård som ikke er i drift. Dyrkamarka er utleid til annen bonde. Kommunen ønsker å kjøpe 3 boligtomter av oss. Ikke dyrket mark, kun utmark. Hva blir skatteprosenten ved et salg? 22 eller ca 45 %?

Les mer

Kjøpt leilighet for mer enn tinglyst verdi

05. mar 2020 · spørsmål

Jeg kjøpte en leilighet for 2,7 mill. Jeg hadde 1,7 mill i egenkapital og lånte 1 mill av min stefar. Leiligheten kjøpte jeg av min stebror. Stefaren min tinglyste leiligheten for 1,7 mill. Nå ønsker jeg å selge leiligheten, uten å ha bodd der, og må derfor betale 22 % skatt av overskuddet fra salget. En advokat fortalte meg at hvis jeg beviser at jeg kjøpte den for 2,7 mill, så skal jeg ikke behøve å betale stigningen fra den tinglyste summen på 1,7 mill. Stemmer dette?

Les mer

Bo i leilighet for å unngå gevinstskatt på salg

25. feb 2020 · spørsmål

Min samboer og jeg eier 50 % hver av en leilighet som vi leier ut i en annen by enn der vi bor. Vi ønsker å selge den og jeg har lyst til å bo i den i 12 måneder, både for å unngå skatt av overskuddet vi vil få ved salg, og fordi jeg har lyst til å bo i en større by med flere muligheter i en periode. Vi er godt voksne, jeg blir pensjonist og vi har ikke felles barn. Vi har ingen planer om å avslutte forholdet selv om vi får forskjellige folkeregistrerte adresser. Vil dette by på problemer?

Les mer

Skatt på salg av bolig som datter har bodd i

11. feb 2020 · spørsmål

Skal selge en leilighet som min datter har bodd i i de 2 siste årene. Jeg har ikke bodd der selv. Må jeg skatte for evt. gevinst på salg da? Hun har ikke leid leiligheten.

Les mer

Hvordan melde fra om penger det ikke skal skattes av

30. jan 2020 · spørsmål

Min ekskone kjøper meg ut av huset og overtar full eierforhold. Jeg får utbetalt et beløp på konto ut fra taksering og privat avtalt skjønn mellom oss (en hytte involvert i vurdering av beløpet). Takseringsbeløp er samme som kjøpesum. Altså ingen gevinst fra verdiøkning. Jeg har bodd på annen adresse i 2 år. Beløpet som jeg mottar er altså ikke skattepliktig etter hva jeg har funnet ut. Men hvordan ser Skattetaten at de pengene som kommer på min konto ikke skal skattes? cirka halv million.

Les mer