Skatt ved boligsalg

Innhold

Beregnet gevinstskatt på salg av sekundærbolig

27. jun 2022 · spørsmål

Ved salg av sekundærbolig, der eierbrøken mellom to hjemmelshavere ikke gjenspeiler fordeling av innskutt egenkapital: Hva beregnes det gevinstskatt av ved salget? Holder det med internkontrakt, som viser det riktige bilde av eierfordelingen? Eller skattes man av eierbrøken i grunnboka?

Les mer

Selge leilighet eller gi den til sønnen?

14. jan 2021 · spørsmål

Jeg og min mann eier en leilighet i Trondheim sammen med vår sønn. Han bor der, men ikke vi. Om 18 måneder skal leiligheten selges, og jeg regner med at vi da vil måtte skatte av fortjenesten. Vi har slått sammen to leiligheter som vi har kjøpt ganske billige og brukt mye penger på å gjøre det om til en leilighet. Kan vi trekke fra det når vi skal skatte av fortjenesten eller er det kjøpesummen på de to leilighetene som legges til grunn? Kan vi gi leiligheten til sønnen vår og slippe skatt?

Les mer

Skatt på salg av bolig

20. okt 2020 · spørsmål

Jeg arvet en leilighet av mine foreldre i 2014, verdi overført til meg 4,2 mill. Jeg har ikke bodd i leiligheten før eller etter 2014. Jeg er norsk statsborger, men bor og jobber i Sverige, har ikke skattet til Norge på 35 år. Jeg skal selge leiligheten og overføre penger til Sverige.

1. Hva er skatt (Norge og Sverige) hvis jeg ikke får gevinst?
2. Hva er skatt ( Norge og Sverige )hvis jeg feks selger for 5,2 mill ( 1 mill i fortjeneste).

Les mer

Skatt på salg av garasjeplass

15. okt 2020 · spørsmål

Jeg eier en leilighet med bruksrett til garasjeplass i et sameiet. Disse ble anskaffet på to ulike tidspunkt, men verdiene på begge har steget siden kjøpene. De 3-4 siste årene har begge enhetene vært utleid. Dersom jeg nå velger å selge bruksretten på parkeringsplassen (men beholder leiligheten), må jeg da skatte av gevinsten på salget av bruksretten?

Les mer

Gift, men bor på forskjellige adresser

14. okt 2020 · spørsmål

Vi er gift og skal selge huset. Vi har kjøpt en leilighet som jeg bor i, mens hun bor i huset frem til salg. Etter det vil vi bo hver for oss, men er fortsatt gift. Jeg vil gjerne bytte adresse, men lurer på om vi får skatt på overskuddet siden ikke begge bor der? Jeg skal ta over leiligheten etter hvert. Vi vil være gift, men ikke bo sammen. Hva er lurt her?

Les mer