Skatt ved boligsalg

Innhold

Skatt ved salg av sekundærbolig

25. jan 2024 · spørsmål

Jeg og min mann skal separeres. Han flytter inn i vår sekundærbolig. Denne har 3 leiligheter der han vil bo i den ene. Når vår primærbolig er solgt tenkte jeg å flytte inn i en av de andre leilighetene i sekundærboligen for å opptjene botid i huset jeg også. Huset vil ble seksjonert og solgt som 3 separate leiligheter. Kan vi selge våre to leiligheter skattefritt? eventuelt alle tre?

Les mer

Salg av bolig i form av aksjer og fond innebære skatt eller andre avgifter?

07. nov 2023 · spørsmål

En av mine søsken skal kjøpe ut meg av en felles leilighet og vi er enige om at en del av betalingen skal være aksjer og fond. Vil en slik overføring av eierskap i aksjer og fond innebære skatt eller andre avgifter for en av oss?

Les mer

Hvilke utfordringer kan oppstå når man kjøper bolig med sine foreldre?

07. nov 2023 · spørsmål

Jeg skal kjøpe bolig sammen med mine foreldre. Dette vil være min primærbolig. Vil det være gunstigst om hele boligen står på meg, også har vi en privat avtale på eierbrøk, slik at mine foreldre slipper å skatte av et evt. overskudd ved senere salg? Eller utløser det noen problemstillinger jeg ikke ser?

Les mer

Skatt ved salg av arvet leilighet?

26. okt 2023 · spørsmål

Mor ønsker å overdra eierskap til sin leilighet som vederlagsfritt forskuddsarv til enearvende sønn, men fortsette å bo der. Vil sønn da måtte beskatte et fremtidig salg til 3. person som et salg av sekundærbolig, dvs 22 % flat skatt? Er det slik at den mest gunstige skattemessige tilnærmingen er at mor selger direkte til 3. person og salgssum overføres til sønn som forskuddsarv, dvs skattefritt?

Les mer

Ønsker å dele penger etter salg av hus med kone

22. mai 2023 · spørsmål

Jeg selger nå vårt hus. Kun jeg står som eier etter arv, men jeg ønsker å dele salgssummen med min kone. Vil det bety noe skattemessig for oss.

Les mer

Må vi skatte av gevinst ved salg av boliger?

28. apr 2023 · spørsmål

Jeg og min ekssamboer står som eiere av 2 boenheter i kartverket. Et hus min eks bor i og en leilighet jeg bor i. I banken har jeg lån på leiligheten og han på huset. I skattemeldingen har vi meldt at jeg eier leiligheten og han huset. Vi har tatt bort hverandres boenhet som sekundærbolig i skattemeldingen. Det vi lurer på er hva som skjer når vi nå skal selge begge boenhetene. Kan vi risikere å måtte skatte for gevinst ved begge boligene vi ikke bor i? Må vi tinglyse endring før salg?

Les mer

Skatt på salg av fars leilighet?

24. mar 2023 · spørsmål

Vi er 3 søsken som arvet en halvdel av en leilighet etter min far. Den andre delen eies av min fars samboer, hun arver også 1/3 etter min far. Skal vi skatte av salget på leiligheten? Leiligheten har vært i min fars eie siden 1970. Samboer kjøpte seg inn i 2016.

Les mer

Mor vil gi sekundærbolig som gave

16. jan 2023 · spørsmål

Moren min vil gi meg sin sekundærbolig som forskudd på arven. Hun kjøpte den for 6 år siden, så inngangsverdien er lavere enn det den kan selges for i dag. Hvis jeg bor der i ett år og deretter selger, betaler jeg skatt på gevinsten (siden jeg arver hennes inngangsverdi), eller betaler vi ingen skatt siden jeg da har bodd her i ett år?

Les mer

Må medeierne betale skatt ved salg av bolig?

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg eier en leilighet sammen med min ex-kjæreste. På eiersiden har vi også min mor og hans mor da banken krevde dette da vi kjøpte. Vi har eid den siden 2013 så den har økt ganske mye i verdi siden vi kjøpte. Nå som vi har gått fra hverandre er vi interessert i å selge, men frykter at foreldrene våre må skatte mye av gevinsten på grunn av at de er medeiere, og ikke hatt adresse der før. Har dere forslag til hvordan vi kan løse dette salget? Overdragelse av eiendom til oss - åpent skjøte?

Les mer

Skatt på overskudd av salg av bolig

16. jan 2023 · spørsmål

Hvordan er det med skatt på profitt ved salg av bolig hvis man har vært student i 6 år? Jeg har en leilighet i Bodø som jeg tenker å selge den for å skaffe meg en bolig i Oslo isteden. Må jeg skatte 22 % av gevinsten? Jeg ble ferdig å studere i januar 2022.

Les mer

Skatteplikt ved salg av bolig i utlandet

16. jan 2023 · spørsmål

Salg av eiendom i utenlands, Argentina. Skatteplikt og overføring pengene til Norge. Jeg har skatteplikt til både Norge og Argentina.

Les mer

Beregnet gevinstskatt på salg av sekundærbolig

27. jun 2022 · spørsmål

Ved salg av sekundærbolig, der eierbrøken mellom to hjemmelshavere ikke gjenspeiler fordeling av innskutt egenkapital: Hva beregnes det gevinstskatt av ved salget? Holder det med internkontrakt, som viser det riktige bilde av eierfordelingen? Eller skattes man av eierbrøken i grunnboka?

Les mer