Hvilke verdier skal fordeles ved skilsmisse?

Publisert: 21.05.2024

Vi har bestemt oss for å skille lag etter 23 år. Han tjener mye mer enn meg og har betjent renter på lånet de siste årene. Han har og har hatt hele inntekten på utleie av hybel. Er det bare verdien på husene som skal fordeles? Han startet et firma etter at vi giftet oss, det er nå solgt og han sitter på en del penger i både aksjer og i et holdingselskap.

Svar:

Alle verdier som er skapt under ekteskapet skal hensyntas, med mindre det er skjevdelingsmidler eller særeiemidler. Nærmere beregninger kan være komplisert, særlig når det gjelder næringsvirksomhet og aksjer. Jeg vil nok anbefale konkret juridisk rådgivning i deres tilfelle.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: