Hvor detaljert bør et testamente være?

Publisert: 07.08.2023
Emneord: ,

Hvor detaljert bør et testamente være? Jeg er skilt, bor alene, har ingen livsarvinger og foreldrene mine er døde. Da jeg ikke ønsker at arven etter meg skal gå til slektninger, skal jeg skrive testamente. Formkrav er godt kjent (mor var advokat). Da et testamente gjelder langt fram i tid; hvor detaljert bør det være? Bør man oppgi feks gnr/bnr for eiendom? Sånt kan jo endres flere ganger. Jeg ønsker å deponere det hos tingretten; dvs mest praktisk unngå endring av innhold gjentatte ganger.

Svar:

Om det er bestemte aktiva som skal fordeles, så er det viktigste at de blir identifisert, for man skal tolke testamentet i tråd med hva testator har ment. For fast eiendom, er det lurt å skrive både adresse og gnr/bnr. Om sistnevnte endres, vil vi kunne finne frem historisk til hva det er.

Det kan også være at man ønsker at en person skal arve boligen man bor i. Da kan man f.eks. skrive at xx skal arve den boligen jeg eier som min faste bolig når jeg dør.

Om det ikke er bestemte eiendeler, så kan det være lurt å oppgi hvem som skal arve hvor mye i prosent eller brøk.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: