Hvor lang tid kan NAV bruke på forsinkelsesrenter?

Publisert: 07.05.2024

Sånn generelt i forhold til loven, får NAV lov til å bruke 10 måneder på å betale forsinkelsesrenter? Merkelig at dette ikke blir gjort samtidig som saksbehandlingen av etterbetalingen synes jeg. Her er svar fra nav: "Saken din om vurdering av renter i forbindelse med etterbetaling av arbeidsavklaringspenger med ung-uføre fordel, ligger i kø i påvente av å bli saksbehandlet. Det er for tiden opptil 10 måneders saksbehandlingstid. Med vennlig hilsen Arbeidsavklaringspenger INN"

Svar:

I henhold til forvaltningsloven og folketrygdloven skal alle saker behandles "uten ugrunnet opphold". Dessverre er stor saksinngang normalt ansett å være grunn nok til lang saksbehandlingstid. Når det kun er snakk om beregning av forsinkelsesrenter så burde dette blitt behandlet raskere, men det er dessverre lite å gjøre med slike saker, annet enn å purre og eventuelt gjøre gjeldende at 10 måneder for et slikt krav ikke kan ansees som innenfor lovens krav. Alternativt kan man påklage saksbehandlingene til statsforvalter eller sivilombudsmannen, men også dette tar tid å få behandlet, og det vil eventuelt kun medføre at du får en vurdering av at saken burde vært behandlet raskere.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: