Hvor lenge varer forkjøpsrett på skogseiendom?

Publisert: 11.01.2023
Emneord: ,

Eit skøyte frå 1953 på eit skogstykke på 400 dekar, uten hus. Hefte på tinglyst skøyte: Ved sal har hovedbruket forkjøpsrett for kr 5000,- Spørsmål: Det vert sagt at denne forkjøpsretten går ut etter/vert oppheva etter 25 år, stemmer det? Det vert også sagt at det er konsesjon på eigedommen. Spørsmål: Er det konsesjon på denne eigedommen? Kan eigedommen delast opp slik at kvar arving får sin del? Kan ein på den måten unnga konsesjon?

Svar:

Det er ikke nødvendigvis slik at forkjøpsretten går ut etter 25 år. Pantesikkerheter kan gå ut etter 25 år, men det er noe annet enn en forkjøpsrett. Det kommer an på hva som er avtalt. Om det er konsesjon og om eiendommen kan deles, vil avhenge av kommunen og kommunens reguleringsplaner.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: