Forkjøpsrett

Innhold

Kan man arve forkjøpsrett?

05. nov 2021 · spørsmål

I desember 1974 fremkommer det av grunnboken at det er forkjøpsrett for søsken til min onkel, altså en av de er min mamma. Gården skal nå selges og mamma er enda i livet, har hun forkjøpsrett? Eller opphører den etter eks 25 år? Kan en forkjøpsrett arves, eller videreføres slik at jeg får denne forkjøpsretten (om ingen andre ønsker å benytte seg av den) ? En av søsknene til min onkel er død og han har en datter, går da forkjøpsretten videre til henne?

Les mer

Mor hevder det eldste barnet skal ha forkjøpsrett på bolig

06. sep 2021 · spørsmål

Min mor skal skrive testamente. Hun sier at hun vil ha en rettferdig fordeling mellom min bror og meg. Hun har en privatbolig som vi begge er interessert i å kjøpe. Hun sier at i henhold til norsk lov er det den eldste som har forkjøpsrett og at hun derfor vil skrive dette i testamentet. Jeg mener dette er feil, men skulle gjerne fått det bekreftet.

Les mer

Forkjøpsrett på dyr

10. mar 2020 · spørsmål

Jeg har et generelt spørsmål om forkjøpsrett på dyr. Hvis forkjøpsrett benyttes må det da være til samme pris som dyret ble kjøpt for. Eller kan kjøper sette ny pris?

Les mer

Forkjøpsrett fra 1991

11. feb 2020 · spørsmål

Jeg og samboeren min kjøpte bolig av hans besteforeldre. Nå i ettertid har vi blitt opplyst om at det et annet familiemedlem sitter på en forkjøpsrett fra 1991. Kjøpekontrakten og forkjøpsretten er ikke tinglyst. Er denne forkjøpsretten fortsatt gyldig?

Les mer

Har leietaker forkjøpsrett?

14. nov 2019 · spørsmål

Hvis leiligheten ikke har blitt seksjonert enda, men vi skriver i leiekontrakten at leietakere sier fra seg retten til å bruke forkjøpsretten til å kjøpe boligen til redusert pris. Vil dette da være gyldig? ( har ingen planer å selge bolig, men greit å ha ting på stell ).

Les mer

Angrer på kjøp av fritidsbolig med forkjøpsrett

09. sep 2019 · spørsmål

Kjøpte en fritidsbolig der det ikke ble opplyst om at de lå en forkjøpsrett på boligen. Dette oppdaget jeg ved en tilfeldighet en tid etter at jeg hadde overtatt. Saken er da at jeg ikke nødvendigvis hadde kjøpt boligen om jeg visste at det lå en forkjøpsrett på den. Kan jeg i dette tilfellet ha krav på en økonomisk kompensasjon eller heving av kjøp?

Les mer

Nabo hevder han har forkjøpsrett på traktor

28. jan 2019 · spørsmål

Jeg hjelper min svigermor med å selge to traktorer etter hennes avdøde far. Den ene er en uregistrert traktor fra 1958. Problemet er at naboen til avdøde hevder at de to hadde en muntlig avtale om at han hadde forkjøpsrett på denne traktoren på 4000 kr. Men ingen beviser på dette. Han mener han har krav på traktoren. Dette kommer han vel ikke langt med?

Les mer

Bortfall av tinglyst forkjøpsrett

27. sep 2018 · spørsmål

Bortfaller tinglyst forkjøpsrett til eiendom etter 30 år om den ikke er angitt med tidsbegrensning eller er knyttet til spesifikke personer?

Les mer

Spørsmål rundt forkjøpsrett av valp

28. aug 2018 · spørsmål

Om en oppdretter selger en valp til en valpekjøper og skriver som en klausul i kjøpekontrakten at oppdretter har forkjøpsrett på valpen hvis valpekjøper bestemmer seg for videresalg - kan første valpekjøper nekte oppdretter tilbakekjøp selv om det står i kontrakten at oppdretter har forkjøpsrett? Og hva gjør man om valpekjøper allerede har solgt valpen bak oppdretter rygg uten å si noe om det?

Les mer

Forkjøpsrett på delt hytte

31. mai 2018 · spørsmål

Vi er tre søsken som hver eier en 1/4 av bestemor sin hytte. Den siste 1/4 var det mamma som eide, og nå har mamma gått bort. To av mine søsken vil selge, men jeg har lyst til å beholde hytten. Det jeg lurer på er; har jeg førsterett til kjøp av hytten før interesserte utenfra, og har jeg rett til å kjøpe til skifterettsverdien uten at de to andre kan kreve "salg til høystbydende"?

Les mer