Forkjøpsrett

Innhold

Hvor lenge varer forkjøpsrett på skogseiendom?

11. jan 2023 · spørsmål

Eit skøyte frå 1953 på eit skogstykke på 400 dekar, uten hus. Hefte på tinglyst skøyte: Ved sal har hovedbruket forkjøpsrett for kr 5000,- Spørsmål: Det vert sagt at denne forkjøpsretten går ut etter/vert oppheva etter 25 år, stemmer det? Det vert også sagt at det er konsesjon på eigedommen. Spørsmål: Er det konsesjon på denne eigedommen? Kan eigedommen delast opp slik at kvar arving får sin del? Kan ein på den måten unnga konsesjon?

Les mer

Kan man arve forkjøpsrett?

05. nov 2021 · spørsmål

I desember 1974 fremkommer det av grunnboken at det er forkjøpsrett for søsken til min onkel, altså en av de er min mamma. Gården skal nå selges og mamma er enda i livet, har hun forkjøpsrett? Eller opphører den etter eks 25 år? Kan en forkjøpsrett arves, eller videreføres slik at jeg får denne forkjøpsretten (om ingen andre ønsker å benytte seg av den) ? En av søsknene til min onkel er død og han har en datter, går da forkjøpsretten videre til henne?

Les mer

Mor hevder det eldste barnet skal ha forkjøpsrett på bolig

06. sep 2021 · spørsmål

Min mor skal skrive testamente. Hun sier at hun vil ha en rettferdig fordeling mellom min bror og meg. Hun har en privatbolig som vi begge er interessert i å kjøpe. Hun sier at i henhold til norsk lov er det den eldste som har forkjøpsrett og at hun derfor vil skrive dette i testamentet. Jeg mener dette er feil, men skulle gjerne fått det bekreftet.

Les mer