Hvor ofte har man krav på lønnsøkning?

Publisert: 23.08.2023

1. Jeg har en ansatt som har inngått avtale som legesekretær i ca. 11 år nå. Hun får lønn som bioingeniør hele tiden uten endring i arbeidsavtale. Har hun rett til dette selv om ikke endret jobbtittel i arbeidsavtalen?

2. Har man krav på lønnsøkning hvert år?

3. Hvor ofte skal man ha lønnsøkning?

Svar:

Det er den inngåtte arbeidsavtalen som regulerer dette. Det som er bestemt i arbeidsavtalen kan ikke fravikes ensidig av den ene parten. Hvis det ikke er skrevet noen arbeidsavtale om dette, vil tidligere praksis normalt anses som en avtale som en må følge. Hvis slik avtale vil endres, må dette forhandles om.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: