Hvor skatter man ved midlertidig opphold i utlandet?

Publisert: 15.11.2023

Jeg planlegger å flytte til Portugal i opptil 6 måneder. Jeg har fått mulighet til å fortsette i nåværende stilling gjennom hjemmekontor når jeg flytter, men arbeidsmengden minker. Hvem skal jeg da skatte til? Er det noe mer man må ta høyde for i løpet av denne perioden?

Svar:

Du skal skatte til det landet du er bosatt i. Hvis du skal bo midlertidig i Portugal i mindre enn et halvt år og resten av året i Norge, skal du skatte til Norge.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: