Skatteplikt i utlandet

Innhold

Er jeg skattepliktig kun til Norge?

16. feb 2024 · spørsmål

Jeg har tenkt å etablere et enkeltmannsforetak med konsultasjonsvirksomhet rettet mot en utenlandsk bedrift. Stemmer det at jeg ikke trenger å betale MVH til tjenester i utlandet? Er jeg skattepliktig kun til Norge selv om jeg oppholder meg i kundens hjemland i korte perioder? Kan jeg få skattefradrag på varer/tjenester kjøpt i utlandet? Jeg melder ikke flytting, så vil fremdeles være folkeregistrert i Norge.

Les mer

Betale skatt i Norge eller Spania?

15. feb 2024 · spørsmål

Vi skal flytte til Spania i 1 år og barna skal gå på skole der. Vi driver forsikringskontor i Norge, men skal jobbe fra Spania. Hvordan er det med skatt da? Skal vi skatte til Spania? Og vet du hvor mye man skatter der?

Les mer

I hvilket land skal jeg betale skatt?

15. feb 2024 · spørsmål

Jeg skal flytte til India, et land som Norge har trygdeavtale med. Jeg eier leilighet i Norge og har mitt eget ENK som jeg skal arbeide med/hjemmekontor fra. Jeg ønsker å oppholde meg lengre enn 180 dager i India per kalenderår, og ønsker å søke om oppholdstillatelse. Jeg ønsker også å starte mitt eget selskap i India. Hvordan blir det med skatt da? Hvilket land skal jeg betale skatt til basert på både inntekt til norsk selskap og indisk?

Les mer

Flytter til Spania, har enkeltmannsforetak registrert i Norge

28. des 2023 · spørsmål

Jeg har enkeltmannsforetak registrert i Norge, der jeg utfører helsetjenester. Jeg har tenkt å flytte til Spania for å studere og fortsette med jobben ved siden av studiet. Tjenestene kommer jeg til å utføre både i Spania og Norge. Er det lov å melde flytting til utlandet, mens firmaet er registrert i Norge. Kan man skrive av ting på firmaet i utlandet, f.eks bil fordi jeg må kjøre til og fra kundene. Hvor skatter jeg til? Norge eller Spania?

Les mer

Hva skjer med leilighet, firma og helserettigheter når man flytter til utlandet?

07. des 2023 · spørsmål

Jeg eier en leilighet som jeg har leid ut nå i desember og har et lite firma i Norge også. Jeg skal jobbe fra Portugal, når jeg ser at jeg blir meldt ut av folkeregisteret, hva skjer med min leilighet og mitt firma? Pluss jeg har en medisin for livet som jeg får fra Norge, som jeg tar nå for de neste 9 mnd. Mine barn er voksne og de bor i Oslo, så jeg må komme minste 2 ganger årlig .

Les mer

Arbeide for amerikansk arbeidsgiver i Norge

23. nov 2023 · spørsmål

Jeg vurderer å arbeide for et selskap i USA på hjemmekontor i Norge. De har bedt meg om å undersøke hvilke alternativer jeg har i Norge rundt dette. For meg er det viktig at min pensjon og forsikringer blir ivaretatt. I utgangspunktet er lønnen i USD, men de er åpne for å utbetale i NOK om dette lar seg gjøre? Hvilke alternativer har jeg? Jeg har sett på å sette opp et enkeltmannsforetak eller et AS. Hva er fordeler og ulemper med disse? Finnes det andre alternativer som kan benyttes?

Les mer

Hvordan påvirker opphold i utlandet fremtidig trygd og pensjon?

15. nov 2023 · spørsmål

Jeg tenker å jobbe 5 år i Tyskland. Er nåværende norsk statsborger, og har vært det hele livet. Mitt spørsmål er: - Settes min alderspensjon på pause, i de årene jeg er i utlandet? - Får jeg uførepensjon hvis noe skjer med meg i de årene jeg er borte?

Les mer

Hvor skatter man ved midlertidig opphold i utlandet?

15. nov 2023 · spørsmål

Jeg planlegger å flytte til Portugal i opptil 6 måneder. Jeg har fått mulighet til å fortsette i nåværende stilling gjennom hjemmekontor når jeg flytter, men arbeidsmengden minker. Hvem skal jeg da skatte til? Er det noe mer man må ta høyde for i løpet av denne perioden?

Les mer

Hvilke skatteregler gjelder når man bor i utlandet?

15. nov 2023 · spørsmål

Jeg er pilot for et irsk registrert selskap og jeg har base i Spania, så bor der fast. Kanskje endrer jeg base med tiden men den basen vil forbli i Europa/UK. Jeg har ingen eiendom, barn, eller noe ellers tilknytning til Norge og har heller ingen planer om å ha det i nærmeste fremtid (les 5 år minimum). Hva skatteregler gjelder i dette tilfellet? Og hva bør jeg tenke på økonomisk?

Les mer

Kan Skatteetaten ta pant i konas konto?

13. jun 2023 · spørsmål

Skylder restskatt og har sak gående med skatteetaten. Betaler 20 000 per måned. Jobber i utlandet og betaler skatt til det landet jeg jobber i . Penger har blitt overført til min kones konto i Norge som betaler ALLE utgifter. Hun har en sparekonto som hun sparer både mine og hennes penger. Nå har Skatteetaten tatt pant i hennes konto så vi har ikke penger til regninger, forsikring, medisiner, ingenting. Kan Skatteetaten gjøre dette uten videre? Og hvordan kan vi få åpnet det igjen?

Les mer

Skatt når man har utenlandsk arbeidsgiver

12. jun 2023 · spørsmål

Jeg er fra Canada og skal flytte til Norge, men har et firma i Canada og betaler skatt fra firmaet i Canada. Skal jeg måtte betale skatt i Norge og Canada da?

Les mer

Skatteregler når man jobber for norsk bedrift i utlandet

01. jun 2023 · spørsmål

Jeg har en jobb i Norge som IT-Utvikler for et konsulentfirma, de er ikke avhengig av å ha meg på arbeidsplassen og jeg kan derfor reise veldig mye samtidig som jeg jobber. Jeg tenker derfor å bosette meg i utlandet der jeg er gift. Jeg lurer derfor på hvordan skattereglene er for meg? Kan jeg eventuelt kun bli skattet i det landet? Jeg er ung, og dersom det spiller noen rolle, så er landet Algerie.

Les mer

Må man skatte på penger brukt på lovpålagt forsikring?

22. mai 2023 · spørsmål

Jeg har bodd i Tyskland ett år og har jobbet. Av ulike grunner har jeg dessverre ikke meldt flytting før nylig. Jeg har en skattemelding som unngår dobbeltbeskatning av lønn, men jeg har også blitt fratrukket en god andel til statlig pensjonsforsikring, sykeforsikring og sosialforsikring, hjemlet i loven, gjennom året. Jeg finner ikke et sted å trekke dette fra på i meldingen. Mitt spørsmål er, må man virkelig skatte på penger som er gått til lovpålagte statlige forsikringer i Tyskland?

Les mer

Drive norsk ENK i Frankrike

08. mai 2023 · spørsmål

Jeg er norsk, men er bosatt i Frankrike hvor jeg har fast jobb og betaler skatt. Jeg har for tiden ingen registrert adresse i Norge. Jeg skal starte en «sidejobb» som vil skje i Norge med norske kunder og har stiftet enkeltpersonforetak (ENK) i Norge og registrerte foretaket ved min mors adresse i Norge. Jeg kommer ikke til å tjene veldig mye mer enn 50 000 norske kroner i året, men jeg trenger å vite hvordan jeg må forholde meg til skattemyndigheter?

Les mer

Skatt når man pendler mellom to land

02. mai 2023 · spørsmål

Jeg er i en jobbprosess med et norsk konsern som har selskap i Belgia. De ønsker at riktig kandidat skal bo fast i landet, men jeg kan tilby pendling. Dersom jeg blir lønnet fra Norge - fra den norske delen av selskapet, gjelder halvårsregelen da? Mister jeg trygderettigheter? Kan jeg få pendlerfradrag på reise og/eller bolig i Belgia?

Les mer

Flytte til land uten avtale om dobbeltbeskatning

02. mai 2023 · spørsmål

Hva skjer hvis man flytter til et land hvor det finnes ingen avtale om dobbeltbeskatning (for eksempel Dubai, hvor i tillegg det er ingen skatt). Er det sånn at man må betale skatt til Norge i 3 år etter at man er flyttet fra Norge (ref. til "Opphør av skattemessig bosted ved utflytting fra Norge). Hvordan kan man unngå dette? Stemmer det også, at du ikke kan ha barn som bor i Norge da (ref. "at du eller dine nærstående ikke disponerer bolig i Norge)?

Les mer

Skatt av inntekt som frilanspilot

31. mar 2023 · spørsmål

Til sommeren begynner jeg som freelance pilot i utlandet. I kontrakten er jeg definert som "contractor/Service Agreement". Jeg rapporterer inn dager jeg flyr ila en måned og får betalt til min norske konto via IBAN. Er dette en inntekt som er skattepliktig i Norge? "Inntekt" vil variere fra 30k - 70k per måned. Jeg har også en fast stilling her hjemme i Norge. Har dette noen innvirkning på flygningen i utlandet? P

Les mer

Skatt når man jobber midlertidig i USA

24. mar 2023 · spørsmål

Jeg og min lille familie vurderer å flytte til USA i 6 mnd. Jeg vil ta ulønnet permisjon fra min nåværende arbeidsgiver i Norge. I løpet av de 6 mnd skal jeg jobbe for besteforeldrene mine i en familiebedrift og få lønn. Hvordan er dette rent skattemessig til Norge?

Les mer

Skatt når man har amerikansk arbeidsgiver

10. mar 2023 · spørsmål

Hvis man er bosatt i Norge med oppholdstillatelse, men har amerikansk statsborgerskap og blir ansatt av et amerikansk firma over nett (men forblir bosatt i Norge), er man både skattepliktig i USA og Norge?

Les mer

Hvordan melder man skattemessig flytting til utlandet?

10. mar 2023 · spørsmål

Jeg skal flytte til Guinea. Jeg har fått meg jobb der og starter den 12. Mai. På grunn av dette kommer jeg til melde utflytting fra Norge, så jeg kommer ikke til ha en adresse i Norge. For å unngå å betale skatt her i Norge er det nok å melde utflytting eller er det noe mer som jeg må gjøre? Jeg prøvd å snakke med Skatteetaten om dette. De sa ikke at jeg må gjøre noe mer, det eneste de gjorde var å sende meg en link der jeg kan melde om utflytting.

Les mer