Skatteplikt i utlandet

Innhold

Skattepliktig når man flytter med AS til utlandet

12. okt 2021 · spørsmål

Flytter fra Norge permanent, tar med også AS. Er norsk statsborger, bodde i Norge for 11 år. Har et aksjeselskap. Ingen barn/kone/samboer/bolig/eiendom. Eier bare 100 % aksjeselskapet mitt. Har undersøkt med tyrkiske myndigheter kan jeg få tyrkisk statsborger via investeringer. Kommer bli dobbelt statsborger. Vil jeg fortsatt være skattepliktig til Norge i de 3 årene etter at jeg har flyttet? Vil Norge skatte AS og lønnsinntekten min i Tyrkia? Hvordan opphører skatteplikt?

Les mer

Hvor skal skatt betales når man jobber for norsk arbeidsgiver i USA?

10. jun 2021 · spørsmål

Jeg skal flytte til USA, og har tilbud om å forbli ansatt hos min norske arbeidsgiver og jobbe fra hjemmekontor i 6 måneder. Hva er viktig å tenke på i en slik situasjon med tanke på skatt, folketrygd og folkeregisteret?

Les mer

Melde flytting til Canada

02. jun 2021 · spørsmål

Jeg har tatt en 10-årig utdanning i Canada, og har blitt boende her i ettertid. Jeg fikk råd om å ikke melde om flytting, og fulgte blindt dette. Jeg ønsker å rette opp denne feilen så snart som mulig. Jeg lurer bare på hvilken dato jeg skal sette som flyttedato? Jeg begynte å skatte til Canada i 2007, og har ikke skattet til Norge/tjent penger i Norge siden 2006. Jeg fullførte studiene i 2015. Siden da har jeg hatt en endring i folkeregistret adresse i Norge, da mine foreldre flyttet.

Les mer

Jobbe for utenlandsk selskap

18. mai 2021 · spørsmål

Har fått tilbud fra et amerikansk selskap om å jobbe for dem som forretningsutvikler. Dette selskapet er ikke registrert i Norge. Mitt arbeid blir i hele Europa og Afrika. Skal dog bo i Norge og ha kontor (hjemme) her. Hvordan blir dette skattemessig? Der skal jo betales arbeidsgiveravgift og lignende? Hvordan vil dette bli for meg?

Les mer

Må jeg skatte i Norge?

26. apr 2021 · spørsmål

Jeg bor og jobber i Abu Dhabi, UAE, og er ikke skattepliktig til Norge. Arbeidsgiver tillater meg nå å jobbe fra hvor jeg vil og jeg vurderer i den forbindelse å flytte hjem. Blir jeg skattepliktig i Norge fra dag 1, eller kan jeg jobbe fra Norge i 180 dager skattefritt, og resten i UAE?

Les mer

Hvor skal skatt betales når man har utenlandsk arbeidsgiver?

17. mar 2021 · spørsmål

Jeg er norsk statsborger som har bodd og jobbet for britisk firma i London i 4 år. Jeg planlegger å flytte tilbake til Norge i år, og jobben har foreslått at jeg kan beholde jobben og ha hjemmekontor fra Norge. Inntekten min ville fortsatt blitt betalt i britiske pund i Storbritannia. Er dette mulig med hensyn til skatt, og i så fall hvor ville skatten blitt betalt?

Les mer

Glemt å melde flytting til Skatteetaten

09. mar 2021 · spørsmål

Jeg har glemt å sende/melde flyttemelding til Skattetaten. Jeg giftet meg 24. november, reiste til utlandet 20. september. I mars blir det 6 måneder. Er det for seint å sende flyttemelding eller må jeg tilbake til Norge?

Les mer

Jobbe for norsk arbeidsgiver i utlandet

08. mar 2021 · spørsmål

Jeg har bodd i Norge i 6 år, og nå bor jeg i utlandet, og skal ikke komme og bo i Norge i nærmere fremtid. Jeg har en norsk personnummer, og får skattemelding i posten hvert år. Er det mulig for meg å jobbe i et norsk selskap (hjemmekontor/online)?

Les mer

Nabo har ikke meldt flytting

09. des 2020 · spørsmål

Jeg bor i en firemannsbolig og ene naboen har flyttet til England. Jeg mistenker at han ikke har meldt ifra om flytting og ikke skatter for leiligheten har leiger ut. Kan jeg melde ifra om dette noen sted?

Les mer

Skatt for lønn i utlandet

28. okt 2020 · spørsmål

Jeg har bodd i utlandet i fem år, og skal nå flytte hjem til jul 2020. Jeg vil motta en sluttpakke fra min nåværende arbeidsgiver i slutten av januar, og lurer på om norske myndigheter vil skattelegge denne? Jeg blir allerede trukket for skatt på dette her i Sveits, og skatteprosenten er allerede forhandlet mellom arbeidsgiver og kantonen jeg boi i her i Sveits, som en del av tilbudet. Skulle jeg måtte skatte til Norge i tillegg, blir sluttpakken halvert i verdi.

Les mer

Kjøp av eiendom i utlandet – mange uklare og kompliserte regler

05. aug 2015 · artikkel

Regelverket og prosessen frem mot en eiendomshandel varierer fra land til land, og mange land har en helt annen praksis enn Norge. Dette gjelder blant annet Spania, Portugal og en del andre land sør og sørvest i Europa, der mange nordmenn kjøper hus eller leiligheter. I Norge ivaretar den lokale Tingretten eller sorenskriveren en del […]
Les mer

Skatteplikt – utreise medfører ikke opphør av skatteplikt

05. aug 2015 · artikkel

Har du bodd i Norge i ti år og flytter permanent til utlandet, er du skattepliktig til Norge i de tre påfølgende årene etter at du emigrerte. Samtidig må du i de aller fleste tilfeller betale skatt i det landet der du bor og jobber. Advokatenes råd er å planlegge en utflytting i god tid. […]
Les mer