Skatteplikt i utlandet

Innhold

Flytte utenlands

15. jul 2024 · spørsmål

Hvem burde man kontakte for hjelp med flytting utenlands med tanke på skatt og folketrygd? Skal flytte til Australia og sliter litt med å organisere alt jeg må ordne før jeg flytter.

Les mer

Bo i Norge, jobbe i USA

28. jun 2024 · spørsmål

Jeg er gift med en amerikansk statsborger, vi er bosatt i USA. Vi ønsker å flytte til Norge sommeren 2025. Min mann planlegger å beholde jobben sin i USA og derfor pendle slik at han jobber 3 uker i USA, 6 uker fri i Norge. Hvordan blir dette skattemessig? Må inntektsskatt betales til Norge eller USA? Kan han bli medlem om den norske trygdeordningen ved å jobbe i USA?

Les mer

Dokumentere skatt betalt til et annet land i skattemeldingen

16. apr 2024 · spørsmål

Jeg er sjømann og har jobbet i Brasil siden mars 2023. Jeg oppholdt meg i Brasil mer enn 200 dager i kalenderåret 2023. Jeg fikk høre at jeg er skattepliktig i Brasil. Jeg lurer på hvor jeg skal føre dette i selvangivelsen min, slik jeg får tilbake den skatten jeg har betalt i Brasil?

Les mer

Skatt og medlemskap i folketrygden ved flytting til utlandet

15. apr 2024 · spørsmål

Vår familie vurderer å bo ett år i Italia fra september til juni neste år. Jeg er ansatt og eier av et norsk firma. Jeg vil fly hjem til Norge ca. 1 uke per måned for å jobbe på vårt kontor i Norge, resten vil jeg jobbe på hjemmekontor. Hvor skal jeg skatte og vil jeg da meldes ut av trygdeordningene her i landet?

Les mer

Hva skjer med skatt og trygd ved flytting til utlandet?

15. mar 2024 · spørsmål

Tenkte å flytte ut av Norge til et annet land i EU/EØS. Vil fortsatt jobbe i Norge i en reisejobb med turnus. Lurte litt på hva som trengs med skatt, folketrygden og sånne ting.

Les mer

Skatt når man jobber både i Norge og Estland

11. mar 2024 · spørsmål

Jeg har jobbet i Norge siden 2013, fast ansatt, sykepleier 83,9 % stilling. I 2022 startet jeg å jobbe også i hjemlandet , i Estland 50 %. Jeg har pendlet mellom Estland og Norge allerede i 11 år. Jobber 2 uker i Norge og sa jobber 2 uker i Estland. Veldig vanskelig å forstå hvordan er det med skatt. Myndighetene i Estland forstår ikke helt hva de må gjøre. Jeg er fast bosatt i begge land (folkeregister). Arbeidsgiver i Estland spurte meg hva de må gjøre, jeg vet ikke. Kan du hjelpe meg?

Les mer

Er jeg skattepliktig kun til Norge?

16. feb 2024 · spørsmål

Jeg har tenkt å etablere et enkeltmannsforetak med konsultasjonsvirksomhet rettet mot en utenlandsk bedrift. Stemmer det at jeg ikke trenger å betale MVH til tjenester i utlandet? Er jeg skattepliktig kun til Norge selv om jeg oppholder meg i kundens hjemland i korte perioder? Kan jeg få skattefradrag på varer/tjenester kjøpt i utlandet? Jeg melder ikke flytting, så vil fremdeles være folkeregistrert i Norge.

Les mer

Betale skatt i Norge eller Spania?

15. feb 2024 · spørsmål

Vi skal flytte til Spania i 1 år og barna skal gå på skole der. Vi driver forsikringskontor i Norge, men skal jobbe fra Spania. Hvordan er det med skatt da? Skal vi skatte til Spania? Og vet du hvor mye man skatter der?

Les mer

I hvilket land skal jeg betale skatt?

15. feb 2024 · spørsmål

Jeg skal flytte til India, et land som Norge har trygdeavtale med. Jeg eier leilighet i Norge og har mitt eget ENK som jeg skal arbeide med/hjemmekontor fra. Jeg ønsker å oppholde meg lengre enn 180 dager i India per kalenderår, og ønsker å søke om oppholdstillatelse. Jeg ønsker også å starte mitt eget selskap i India. Hvordan blir det med skatt da? Hvilket land skal jeg betale skatt til basert på både inntekt til norsk selskap og indisk?

Les mer

Flytter til Spania, har enkeltmannsforetak registrert i Norge

28. des 2023 · spørsmål

Jeg har enkeltmannsforetak registrert i Norge, der jeg utfører helsetjenester. Jeg har tenkt å flytte til Spania for å studere og fortsette med jobben ved siden av studiet. Tjenestene kommer jeg til å utføre både i Spania og Norge. Er det lov å melde flytting til utlandet, mens firmaet er registrert i Norge. Kan man skrive av ting på firmaet i utlandet, f.eks bil fordi jeg må kjøre til og fra kundene. Hvor skatter jeg til? Norge eller Spania?

Les mer

Hva skjer med leilighet, firma og helserettigheter når man flytter til utlandet?

07. des 2023 · spørsmål

Jeg eier en leilighet som jeg har leid ut nå i desember og har et lite firma i Norge også. Jeg skal jobbe fra Portugal, når jeg ser at jeg blir meldt ut av folkeregisteret, hva skjer med min leilighet og mitt firma? Pluss jeg har en medisin for livet som jeg får fra Norge, som jeg tar nå for de neste 9 mnd. Mine barn er voksne og de bor i Oslo, så jeg må komme minste 2 ganger årlig .

Les mer

Arbeide for amerikansk arbeidsgiver i Norge

23. nov 2023 · spørsmål

Jeg vurderer å arbeide for et selskap i USA på hjemmekontor i Norge. De har bedt meg om å undersøke hvilke alternativer jeg har i Norge rundt dette. For meg er det viktig at min pensjon og forsikringer blir ivaretatt. I utgangspunktet er lønnen i USD, men de er åpne for å utbetale i NOK om dette lar seg gjøre? Hvilke alternativer har jeg? Jeg har sett på å sette opp et enkeltmannsforetak eller et AS. Hva er fordeler og ulemper med disse? Finnes det andre alternativer som kan benyttes?

Les mer

Hvordan påvirker opphold i utlandet fremtidig trygd og pensjon?

15. nov 2023 · spørsmål

Jeg tenker å jobbe 5 år i Tyskland. Er nåværende norsk statsborger, og har vært det hele livet. Mitt spørsmål er: - Settes min alderspensjon på pause, i de årene jeg er i utlandet? - Får jeg uførepensjon hvis noe skjer med meg i de årene jeg er borte?

Les mer

Hvor skatter man ved midlertidig opphold i utlandet?

15. nov 2023 · spørsmål

Jeg planlegger å flytte til Portugal i opptil 6 måneder. Jeg har fått mulighet til å fortsette i nåværende stilling gjennom hjemmekontor når jeg flytter, men arbeidsmengden minker. Hvem skal jeg da skatte til? Er det noe mer man må ta høyde for i løpet av denne perioden?

Les mer

Hvilke skatteregler gjelder når man bor i utlandet?

15. nov 2023 · spørsmål

Jeg er pilot for et irsk registrert selskap og jeg har base i Spania, så bor der fast. Kanskje endrer jeg base med tiden men den basen vil forbli i Europa/UK. Jeg har ingen eiendom, barn, eller noe ellers tilknytning til Norge og har heller ingen planer om å ha det i nærmeste fremtid (les 5 år minimum). Hva skatteregler gjelder i dette tilfellet? Og hva bør jeg tenke på økonomisk?

Les mer

Kan Skatteetaten ta pant i konas konto?

13. jun 2023 · spørsmål

Skylder restskatt og har sak gående med skatteetaten. Betaler 20 000 per måned. Jobber i utlandet og betaler skatt til det landet jeg jobber i . Penger har blitt overført til min kones konto i Norge som betaler ALLE utgifter. Hun har en sparekonto som hun sparer både mine og hennes penger. Nå har Skatteetaten tatt pant i hennes konto så vi har ikke penger til regninger, forsikring, medisiner, ingenting. Kan Skatteetaten gjøre dette uten videre? Og hvordan kan vi få åpnet det igjen?

Les mer

Skatt når man har utenlandsk arbeidsgiver

12. jun 2023 · spørsmål

Jeg er fra Canada og skal flytte til Norge, men har et firma i Canada og betaler skatt fra firmaet i Canada. Skal jeg måtte betale skatt i Norge og Canada da?

Les mer

Skatteregler når man jobber for norsk bedrift i utlandet

01. jun 2023 · spørsmål

Jeg har en jobb i Norge som IT-Utvikler for et konsulentfirma, de er ikke avhengig av å ha meg på arbeidsplassen og jeg kan derfor reise veldig mye samtidig som jeg jobber. Jeg tenker derfor å bosette meg i utlandet der jeg er gift. Jeg lurer derfor på hvordan skattereglene er for meg? Kan jeg eventuelt kun bli skattet i det landet? Jeg er ung, og dersom det spiller noen rolle, så er landet Algerie.

Les mer

Må man skatte på penger brukt på lovpålagt forsikring?

22. mai 2023 · spørsmål

Jeg har bodd i Tyskland ett år og har jobbet. Av ulike grunner har jeg dessverre ikke meldt flytting før nylig. Jeg har en skattemelding som unngår dobbeltbeskatning av lønn, men jeg har også blitt fratrukket en god andel til statlig pensjonsforsikring, sykeforsikring og sosialforsikring, hjemlet i loven, gjennom året. Jeg finner ikke et sted å trekke dette fra på i meldingen. Mitt spørsmål er, må man virkelig skatte på penger som er gått til lovpålagte statlige forsikringer i Tyskland?

Les mer

Drive norsk ENK i Frankrike

08. mai 2023 · spørsmål

Jeg er norsk, men er bosatt i Frankrike hvor jeg har fast jobb og betaler skatt. Jeg har for tiden ingen registrert adresse i Norge. Jeg skal starte en «sidejobb» som vil skje i Norge med norske kunder og har stiftet enkeltpersonforetak (ENK) i Norge og registrerte foretaket ved min mors adresse i Norge. Jeg kommer ikke til å tjene veldig mye mer enn 50 000 norske kroner i året, men jeg trenger å vite hvordan jeg må forholde meg til skattemyndigheter?

Les mer