Hvor viktig er det å melde flytting til utlandet?

Publisert: 07.02.2022

Ansatt i en norsk bedrift i noen mnd og skattet til Norge. Etter det har jeg vært ansatt i utlandet og skattet til landet jeg bor i. Hvor viktig er det å melde om flytting? Kan jeg miste BankID? Jeg har norsk bankkonto, aksjekonti og betaler ned studielån. Hvilke konsekvenser vil det få hvis jeg flytter tilbake til Norge en dag etter å ha vært "utvandret"? Når kan jeg miste statsborgerskapet?

Svar:

Alt avhengig av hvilke opplysninger du har gitt i skattemeldingen, vil du kunne få tilleggs- og straffeskatt. Men dette beror på en konkret vurdering som må baserer på konkrete opplysninger. De spørsmål du reiser og det du opplyser gir ikke grunnlag for konkrete konklusjoner og råd.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: