Hvordan beregnes trygdetid?

Publisert: 12.12.2023

I NAV beregning per 01.01.2024 er trygdetiden satt til 37 år. Etter giftemål med norsk mann i juni 1983 har jeg flyttet til Norge. Jeg fylte 67 i år og det påvirker min pensjon. Antall poengår er satt til 32. Hvorfor er trygdetiden 37 år da jeg har bodd i Norge 40 år - 5 dager?

Svar:

Trygdetid er den tiden som ligger til grunn for de beregninger som gjøres for ytelser fra Folketrygden. Trygdetid og Botid i Norge er ikke nødvendigvis identiske størrelser. Poengår er de år som det er beregnet folketrygdpoeng for, basert på inntekter. Hva som gjelder konkret i ditt tilfelle kan det ikke svares på uten detaljerte opplysninger om dine personlige forhold, arbeidsforhold og inntektsforhold.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: