Hvordan fungerer det ved salg av dødsbo?

Publisert: 05.10.2022
Emneord: ,

Hvordan fungerer det ved salg av dødsbo (gammel enebolig) når tante og barn av avdød bror er arvinger? Det er skrevet et testamente som sier at tanten skal arve 2/3 og tantebarn 1/3. Tantebarnet er fast bestemt på å overta huset og fyller huset med egne eiendeler/møbler til tross for at tanten holder på i prosessen med å tømme huset, fikse megler og klargjøre huset for evt. budrunde. Det blir også sagt at dersom taksten blir høy så kan tantebarnet nekte å selge. Hvilke rettigheter har tanten her?

Svar:

Arvinger har rett til å kreve salg, dersom man ikke blir enige om at noen skal overta.

Dersom de allerede har overtatt i henhold til testamentet, kan tanten kreve oppløsning etter sameielovens regler.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: