Hytteeier har bygget om sti til vei

Publisert: 23.05.2022

Vi eier et feriehjem der vi som grunneier opplever at ny hytteeier har pyntet på en gammel anleggsvei og bruker den nå som bilvei inn til sin hytte. Det er 200 meter vei som han har pyntet på. Denne er oppmerket som tursti til hytten. Vi har en avtale med forrige eier (slekt), som hadde avtale med oss om parkeringsplass og gikk til hytten. Vi er under etterforskning av kommunen pga ulovlig ferdsel i strandsonen og ulovlig oppbygning av vei til hytten. Vi ber eier stoppe dette, men nei.

Svar:

Jeg kan for så vidt ikke se at det foreligger noen spørsmål her, men jeg formoder dere lurer på hva dere kan foreta dere i en slik situasjon.

Når hytteeieren ikke stanser dette arbeidet vil jeg råde dere til å søke advokatbistand slik at man kan eventuelt stanse dette rettslig.

Det foreligger flere muligheter for å stanse et slikt arbeid fra begjæring om midlertidig forføyning til retten, eller å be om assistanse fra kommunen for å vurdere om de har et grunnlag og vilje til å se på saken.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: