Informasjon om grensen for fri rettshjelp

Publisert: 22.02.2023

Hvor kan jeg finne frem en link som tilsier "Nåværende inntektsgrense for fri rettshjelp er kr 350 000,– for enslige er kr 540 000,–"? Jeg er 100 % ufør etter en yrkesskade og får ca. over 170 000 kr i inntekt før skatt. Uførheten ble innvilget uten diagnose.

Svar:

Inntekts- og formuesgrensene for fri rettshjelp står i forskrift til lov om fri rettshjelp § 1-1

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-12-1443/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: