Jobbe når man er sykemeldt

Publisert: 09.05.2022
Emneord: ,

Jeg er 80 % sykemeldt fra 100 % stilling pga kronisk utmattelse. Nå har jeg fått ny jobb og nytt yrke som jeg kan mestre med mine utfordringer. Er det lov å starte i denne jobben mens jeg er sykemeldt? Dette går ikke utover den ene dagen jeg jobber i «gammel» jobb.

Svar:

Ved sykmelding kan arbeidsgiver gjøre ulike tilrettelegginger for å få arbeidstaker tilbake i arbeid. Jeg legger til grunn for svaret at det i saken her ikke dreier seg om tilrettelegging fra arbeidsgiver, men at du har fått tilbud om nytt arbeid fra en ny arbeidsgiver. I og med at du er ansatt i 100 % stilling hos en annen arbeidsgiver, kan du ikke avtale arbeid hos ny arbeidsgiver dersom arbeidstiden i de to stillingene har overlapp og er uforenlige. Når du vurderer om arbeidstiden er uforenlig for de to stillingene, må du se hen til arbeidstiden du ville ha hatt dersom du ikke var sykmeldt. Min anbefaling er å ha dialog med nåværende arbeidsgiver og eventuelt avtale permisjon fra denne stillingen, slik at du kan forsøke deg hos ny arbeidsgiver. Lykke til.

Del denne artikkelen: