Kan aksjonær kreve at jeg signerer gjeldsbrev?

Publisert: 14.01.2022
Emneord: ,

I 2019 var jeg ansatt i et selskap som gikk konkurs under pandemien. Selskapet hadde svak likviditet og tidvis problemer med utbetaling av lønn, varekjøp på kreditt et cetera. I noen tilfeller bidro jeg med private utlegg i størrelsesorden Kr. 30 000,-, som forskuddsbetaling av råvarer. I en lang periode ble jeg ikke lønnet. Dette ble til slutt ordnet ved at ene aksjonær utbetalte meg direkte fra sin konto til meg som "forskudd på lønn". Kan han kreve at jeg signerer gjeldsbrev?

Svar:

De økonomiske transaksjonene som du beskriver, er ikke ordinære i et ansettelsesforhold. Dette er derfor ikke regulert av arbeidsmiljøloven. Løsningen på ditt spørsmål må finnes ved bruk av avtaleloven og avtalerettslige rettsgrunnsetninger og prinsipper. Dette igjen vil være sterkt knyttet til faktum i saken. Avgjørende blir da hva som er avtalt og forutsatt mellom dere. En arbeidsgiver som ikke kan betale lønn eller skyldige feriepenger, kan begjæres konkurs av den ansatte. Den ansatte må ikke betale gebyr for en konkursbegjæring. Men engasjeres en advokat til et oppdrag med å fremme kravet, må en selv betale disse advokatutgiftene. Advokatutgiftene kan fremsettes som et krav i konkursboet, men det blir da spørsmål om hva det et dekning for i boet. Den ansatte vil få dekket skyldig lønn direkte av Statens Lønnsgarantifond. Bostyrer for konkursboet vil besørge utbetaling av skyldig lønn fra Statens Lønnsgarantifondet. Imidlertid gjelder det unntak for ansatte med daglig ledende eller sentrale roller i det konkursrammede selskapet. Hvilken rolle du har i selskapet må derfor avklares med bostyrer. Men har du et ordinært og underordnet ansettelsesforhold vil skyldig lønn, og opparbeidede feriepenger bli utbetalt av Statens Lønnsgarantifond.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: