Konkurs

Innhold

Kjøpe veiareal fra konkursbo

16. jan 2023 · spørsmål

Et bolig/byggefirma har for noen år siden bygd noen boliger på nabotomtene til meg. Dette firmaet er nå konkurs, men de er hjemmelshavere til en del av felles veiareal. Kan bobestyrer (eller noen andre) selge dette arealet til meg?

Les mer

Kan aksjonær kreve at jeg signerer gjeldsbrev?

14. jan 2022 · spørsmål

I 2019 var jeg ansatt i et selskap som gikk konkurs under pandemien. Selskapet hadde svak likviditet og tidvis problemer med utbetaling av lønn, varekjøp på kreditt et cetera. I noen tilfeller bidro jeg med private utlegg i størrelsesorden Kr. 30 000,-, som forskuddsbetaling av råvarer. I en lang periode ble jeg ikke lønnet. Dette ble til slutt ordnet ved at ene aksjonær utbetalte meg direkte fra sin konto til meg som "forskudd på lønn". Kan han kreve at jeg signerer gjeldsbrev?

Les mer

Oppheves kontrakt ved konkurs?

10. mai 2021 · spørsmål

Hvis firmaet en har kontrakt med går konkurs, er kontrakten automatisk opphevet da?

Les mer

Sykemelding når bedriften går konkurs

04. feb 2021 · spørsmål

Jeg jobbet 11 skift i selskapet og gikk sykemeldt, og deretter erklærte selskapet seg konkurs. Vil jeg motta sykemeldinger i dette tilfellet, og vil jeg kunne registrere meg hos Nav?

Les mer

Ansvar som styremedlem ved konkurs

16. des 2020 · spørsmål

Jeg fratrådte styret i et selskap som gikk konkurs 3 måneder senere. Er nå blitt stevnet som følge av styreansvar. Hvor lenge kan man bli holdt ansvarlig som styremedlem ved en konkurs?

Les mer

Konkurs med enkeltpersonforetak

23. nov 2020 · spørsmål

Ett år siden jeg med ENK ble konkurs. Gjelden er ganske stor for i dag og jeg har ikke mulighet å betale den. Er det mulig å ha en gjeldsordning? (Jeg har kun D-nummer).

Les mer