Konkurs

Innhold

Kjøpe nettbutikk ut av konkursbo

22. apr 2024 · spørsmål

Hvis en fysisk butikk går konkurs og du ønsker å selge ut tilhørende nettbutikk hvordan gå frem? Opprette et nytt selskap og kjøpe nettbutikken eller må den kjøpes tilbake i en oppbudsprosess? Hva er lov og ikke? Nettbutikken har enormt potensiale. Det vil ikke være mulig og selge eller fremleie den fysiske butikken innen rimelig tid.

Les mer

Treig saksbehandling hos NAV etter konkurs

11. mar 2024 · spørsmål

Vi (de ansatte) ble berørt av en konkurs i januar 2023. Konkursboets advokater sendte først inn lønn/FP-kravet til NAV i mai 2023, altså ca 4 mnd etter konkursdato, og ja, alle papirer var i orden lenge før den tid. MEN det største problemet er at NAV ennå ikke har betalt ut kravet til de ansatte og det selv om makstiden ved innsending var 9 mnd. NAV har ikke klart å skaffe saksbehandler enda. Det er en krevende sak, men det er nå godt 14 mnd og er det noe man kan gjøre for å få fortgang?

Les mer

Arbeidsgiveren min er død. Er ingen til å drive firma videre, har ikke blitt åpnet konkurs enda.

07. feb 2024 · spørsmål

Arbeidsgiveren min er død. Er ingen til å drive firma videre, har ikke blitt åpnet konkurs enda. Men jeg vurderer å få dette fremskyndet. Vil gjerne ha hjelp til å gå videre med dette. Mangler lønn fra desember og Januar nå.

Les mer

Kan konkursboet ta beslag i aksjene i selskapet mitt?

06. okt 2023 · spørsmål

Det ble åpnet konkurs idag (personlig konkurs) grunnet et enkeltpersonsforetak jeg hadde. Skyldig skatt og mva, samt studielån, renter og dagmulkt som utgjør skyldig beløp på 300-400 000 kroner. Jeg åpnet et aksjeselskap tidligere i år. Bedriften er i startfasen og jeg eier 100% av bedriften. Kan de selge aksjeselskapet mitt?

Les mer

Mulighet for omstøtelse av konkurs

24. jul 2023 · spørsmål

Jeg har enormt urealisert tap i DOF ASA. Tror dere det har noen hensikt å være med i den såkalte Dugnadsgruppa som jobber for å få omstøtt konkursen, fordi gruppa mener det er større verdier/verdifulle kontrakter i DOF ASA som ikke ble tatt behørig hensyn til. Jeg har hittil bidradd i håp om en omstøtelse, og lurer nå på om det er smart å bidra ytterligere til Dugnadsgruppa, slik det blir bedt om. Eller bare resignere og ta det store tapet.

Les mer

Advokat har tatt pant i eiendeler

16. mai 2023 · spørsmål

Jeg har avsluttet min bedrift og fikk beskjed av regnskapsfører at jeg måtte søke om konkurs. Dette har jeg gjort, men nå har en advokat tatt mine eiendeler og sier jeg må kjøpe dem dersom jeg ønsker dem tilbake. Dette er eiendeler jeg har tatt opp lån på i mitt eget navn og ikke igjennom bedriften. Hvordan går jeg frem for å få hjelp til dette? Og hva er bakgrunn for at de beholder mine eiendeler?

Les mer

Hva kan kreditor bruke for å dekke krav i konkursbo?

27. apr 2023 · spørsmål

Har mottatt et konkursvarsel om personlig konkurs fra kreditor på 100 000, med frist om å betale innen 14 dager. For 6 år siden tok de pant i aksjene i AS jeg er innehaver av. Kreditor var nummer to til å pantsette aksjene, etter statens innkrevingssentral. Kan kreditor forsyne seg av eiendelene til AS for å dekke krav, eller har de kun råderett over salg/omsetning av selve aksjene, utbytte renter mm? Vil statens innkrevingssentral sin pant være til hinder for kreditors evt krav om utlegg i AS?

Les mer

Får ikke tilbake vare jeg ikke har fått betalt for

29. mar 2023 · spørsmål

Jeg har solgt en vare til et selskap som har gått konkurs uten å ha betalt for varen. Advokaten som styrer boet mener jeg ikke kan få igjen varen, men jeg kan få kjøpe den. Prisen han krever er veldig høy, jeg får heller ikke se varen og aner ikke hva slags stand den er i. Selskapet skylder meg totalt ca 120 000,- men den varen det er snakk om er bare 8000,- Er det ikke rett og rimelig at jeg får igjen varen? Kan en advokat som styrer boet bestemme pris på en maskin han ikke vet noe om?

Les mer

Arbeidsgiver betaler ikke lønn

24. mar 2023 · spørsmål

Jeg er en flyktning fra Ukraina. Jeg har et problem med at arbeidsgiveren min ikke betaler lønnen min og ikke erklærer konkurs. Hjelp meg med dokumentene og gi meg råd om hva jeg skal gjøre. 1. Jeg skrev kravet til postkontoret i forrige måned.

Les mer

Kjøpe veiareal fra konkursbo

16. jan 2023 · spørsmål

Et bolig/byggefirma har for noen år siden bygd noen boliger på nabotomtene til meg. Dette firmaet er nå konkurs, men de er hjemmelshavere til en del av felles veiareal. Kan bobestyrer (eller noen andre) selge dette arealet til meg?

Les mer

Kan aksjonær kreve at jeg signerer gjeldsbrev?

14. jan 2022 · spørsmål

I 2019 var jeg ansatt i et selskap som gikk konkurs under pandemien. Selskapet hadde svak likviditet og tidvis problemer med utbetaling av lønn, varekjøp på kreditt et cetera. I noen tilfeller bidro jeg med private utlegg i størrelsesorden Kr. 30 000,-, som forskuddsbetaling av råvarer. I en lang periode ble jeg ikke lønnet. Dette ble til slutt ordnet ved at ene aksjonær utbetalte meg direkte fra sin konto til meg som "forskudd på lønn". Kan han kreve at jeg signerer gjeldsbrev?

Les mer