Konkurs

Innhold

Kan aksjonær kreve at jeg signerer gjeldsbrev?

14. jan 2022 · spørsmål

I 2019 var jeg ansatt i et selskap som gikk konkurs under pandemien. Selskapet hadde svak likviditet og tidvis problemer med utbetaling av lønn, varekjøp på kreditt et cetera. I noen tilfeller bidro jeg med private utlegg i størrelsesorden Kr. 30 000,-, som forskuddsbetaling av råvarer. I en lang periode ble jeg ikke lønnet. Dette ble til slutt ordnet ved at ene aksjonær utbetalte meg direkte fra sin konto til meg som "forskudd på lønn". Kan han kreve at jeg signerer gjeldsbrev?

Les mer

Oppheves kontrakt ved konkurs?

10. mai 2021 · spørsmål

Hvis firmaet en har kontrakt med går konkurs, er kontrakten automatisk opphevet da?

Les mer

Sykemelding når bedriften går konkurs

04. feb 2021 · spørsmål

Jeg jobbet 11 skift i selskapet og gikk sykemeldt, og deretter erklærte selskapet seg konkurs. Vil jeg motta sykemeldinger i dette tilfellet, og vil jeg kunne registrere meg hos Nav?

Les mer

Ansvar som styremedlem ved konkurs

16. des 2020 · spørsmål

Jeg fratrådte styret i et selskap som gikk konkurs 3 måneder senere. Er nå blitt stevnet som følge av styreansvar. Hvor lenge kan man bli holdt ansvarlig som styremedlem ved en konkurs?

Les mer

Konkurs med enkeltpersonforetak

23. nov 2020 · spørsmål

Ett år siden jeg med ENK ble konkurs. Gjelden er ganske stor for i dag og jeg har ikke mulighet å betale den. Er det mulig å ha en gjeldsordning? (Jeg har kun D-nummer).

Les mer

Leietaker har gått konkurs

10. mar 2020 · spørsmål

Vi har hatt utleie av forretningslokale, leietaker er konkurs. Boet har informert om at de ikke trer inn i kontrakt. Leietaker har flyttet ut. og betalt husleie ut januar. Ingen oppsigelse.. Boet er tyst. Henvendt oss til boet gjennom 6 mail, ikke fått noen svar på våre spørsmål om lokale. De har nå som sagt flyttet ut alle varer og inventar, stjålet utleiers. Vi har et depositum på 3 mnd husleie. Som vi har gjort krav på grunnet 3 mnd oppsigelse av leie. Boet har ikke frigitt dep. Nøkler ikke levert.

Les mer

Lånt penger til person som er konkurs

25. feb 2020 · spørsmål

Jeg har vært hjelpsom med en person jeg ikke visste var personlig konkurs og gitt vedkommende lån som skal tilbakebetales når vedkommende mottar arv fra sine foreldre. Nå som jeg vet ar personen er personlig konkurs, og har holdt dette skjult for meg, frykter jeg at jeg ikke vil få pengene tilbake når vedkommende arver.

1. Har jeg grunn til å frykte dette rent rettslig?
2. Er det noe jeg kan gjøre for å sikre meg prioritet osv?
3. Hva bør/kan jeg gjøre?

Les mer

Firma utbetaler ikke lønn

12. feb 2020 · spørsmål

Jeg er ansatt i et lite firma. Jeg har ikke fått utbetalt lønn sist måned. Og firma har mye utestående gjeld. Hva gjør jeg? Når skal jeg stoppe arbeidet mitt evt?

Les mer

Ønsker å kjøpe butikk

10. feb 2020 · spørsmål

Alle vi ansatte ble sagt opp 31.12.19 pga økonomi. Nå lurer jeg på å kjøpe butikken, er det da en overdragelse hvor ansatte følger med eller et kjøp? Butikken har ikke ligget ute for salg.

Les mer

Får ikke utbetalt lønn fra restaurant

10. feb 2020 · spørsmål

Jeg mistet jobben i august/september i 2019, da det ikke var nok penger til å fortsette å drive restauranten. Vi ansatte har ikke fått lønn for den siste arbeidsmåneden eller feriepenger. Arbeidsgiver tenkte å betale ut alt selv uten å måtte slå seg konkurs, noe som ikke var mulig da det ikke var penger nok. Etter ca 1 mnd fikk jeg/vi beskjed om at han måtte levere konkursbegjæring og at vi ville bli kontaktet av en bobestyrer. Nå har det gått 4 mnd og han har ikke slått seg konkurs. Hva gjør jeg?

Les mer