Kan arbeidsgiver kreve at jeg betaler tilbake feilutbetalt lønn?

Publisert: 27.03.2024

Jeg oppdaget feil på siste lønning, meldte ifra. Det viste seg at jeg har fått feil lønn siden oppstart for ca. 1,5 år siden. Jeg har selvfølgelig i god tro, tenkt at dette var rett lønn. Nå ønsker arbeidsgiver at jeg skal betale tilbake beløpet på 135 000kr. Dette er enorme summer for meg. Kan virkelig arbeidsgiver kreve dette? Eventuelt nedbetaling vil enten ta mange mange år eller ruinere meg noen år.

Svar:

Veldig lei situasjon du har havnet i.

Hvis ditt spørsmålet skulle bli vurdert av en domstol, ville nok arbeidsgivers krav blitt vurdert med utgangspunkt i den såkalte læren om condictio indebiti. Overordnet går denne vurderingen ut på om noen av partene kan lastes for at feilbetalingen har skjedd/pågått siden du ble ansatt, og om noen av partene vil bli rammet hardere enn den andre av å få avgjørelsen mot seg.

Hvis det er slik at du har mottatt lønn i god tro, og innrettet deg etter dette, så vil nok arbeidsgiveren din ha vanskeligheter med å kunne kreve dette tilbake fra deg. Men disse sakene avgjøres etter en konkret rimelighetsvurdering basert på forholdene i den enkelte sak. Arbeidsgiveren din burde nok - som profesjonell part - vært i stand til å beregne og utbetale riktig lønn fra starten av. Samtidig burde kanskje du oppdaget at du fikk betydelig mer utbetalt enn det som var avtalt (jo mer du har fått utbetalt feil, desto større grunn til å oppdage det). En rimelig løsning i denne saken er kanskje at du betaler tilbake en mindre del av det du har fått betalt for mye, og at tilbakebetalingen skjer over en periode som gjør at det ikke går urimelig hardt ut over deg.

Hvis du ønsker en vurdering av dette fra en advokat, kan du kontakte advokatvakten som ligger nærmest der du bor. Mer informasjon om advokatvakten finner du her: https://advokatenhjelperdeg.no/advokatvakten/

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: