Kan arbeidstakere med like arbeidsoppgaver lønnes ulikt?

Publisert: 05.01.2022

Jeg startet i samme jobb samtidig med to andre. Vi har tilsvarende lik studiebakgrunn og ansiennitet. Vi har også like arbeidsoppgaver og ansvar. Oppdaget nå at de tjener mer enn meg, men vi følger tariff. Hvordan er dette mulig?

Svar:

Jeg har litt lite opplysninger i saken, men hvis du arbeider i en tariffbundet bedrift skal det være fastsatt et lønnssystem etter avtale mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte. Dersom du opplever at både kompetanse og ansiennitet er likt som dine to kolleger, kan du kontakte arbeidsgiver med spørsmål om din lønnsinnplassering. Bedriftens tillitsvalgte vil kunne være en støttespiller i saken din. Vær klar over at noen tariffavtaler gir rett til ansiennitet også på grunnlag av tidligere arbeidspraksis hos annen arbeidsgiver og/eller tillegg i lønn for fagbrev nr. 2, slik at det kan være saklige forklaringer på at dine to kolleger tjener mer.

Hvis du arbeider i privat sektor og stillingen din faller utenfor nedslagsfeltet til bedriftens tariffavtale(r), står arbeidsgiver friere til å fastsette din lønn. Lønnsfastsettelse skal likevel være saklig. Dersom du kan dokumentere at dine kolleger har samme kompetanse og ansiennitet, er dette gode argumenter for at arbeidsgiver bør høyne din lønn.

Del denne artikkelen: