Kan en 17 åring flytte ut uten foreldrenes godkjennelse?

Publisert: 14.08.2023

Min sønn på 17 år har en kjæreste i samme alder, som bor med sin far og lillesøster på 13. Hun har det vanskelig hjemme med en far som er kontrollerende og har en muligens litt psykopatisk måte å oppfostre sine to døtre på. Mor har flyttet ut grunnet situasjonen og far har fullt ansvar. Kjæresten har fått nok av denne oppførselen som til tider er voldelig og manipulerende. Kan hun flytte hit til oss uten fars godkjennelse ?

Svar:

En 17 åring kan ikke flytte hjemmefra uten godkjenning fra foreldrene. Om hun flytter uten farens samtykke vil det naturlig nok også kunne skape en god del konflikt og vanskelige situasjoner, som kan bli ugreit for henne å stå i.

Jeg vil anbefale dere å kontakte barneverntjenesten, og se om hun kan få noe hjelp derfra. Det er mulig å drøfte en sak anonymt med barnevernet, før man eventuelt melder inn bekymring.

Alternativt kan barnet be om et møte på familievernkontoret, de kan gjennomføre samtaler både med barn og foreldre, og kan kanskje hjelpe dem å inngå en avtale om hvor hun skal bo frem til hun er 18 år.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: