Kan en forelder nekte utenlandsreise?

Publisert: 06.05.2022

Kan hovedomsorgsperson nekte den andre med delt foreldreansvar forelderen å reise til utlandet med barnet?

Svar:

Når man har del i foreldreansvar har man etter barneloven § 41 rett til å reise på kortere utenlandsreiser med barnet, altså på typiske feriereiser av begrenset varighet.

Dersom det er risiko for at barnet ikke skal komme tilbake fra utenlandsreise med en forelder med foreldreansvar, kan retten i kjennelse beslutte et utreiseforbud.

Bostedsforelderen kan ikke selv nekte en forelder med del i foreldreansvar å reise utenlands med barnet.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: