Kan en søster være vitne i testamentet?

Publisert: 17.01.2022
Emneord: ,

Kan en søster være vitne i testamentet, hvis det er ikke fordel for henne? Arvelater vil gi en del arven sin til en organisasjon og resten til hans barn.

Svar:

Det er den nye arveloven § 44 som regulerer dette. Den lyder slik:

§ 44.Ugyldighet ved testasjon til fordel for testamentsvitne mv.
En disposisjon i testamentet til fordel for et av testamentsvitnene er ugyldig. Det samme gjelder en disposisjon til fordel for følgende personer som står vitnet nær:

a. ektefellen eller samboeren
b. ektefellens eller samboerens barn
c. slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller søsken
d. ektefellen eller samboeren til slektning i rett opp- eller nedstigende linje.
En disposisjon i testamentet til fordel for noen som vitnet er ansatt hos på testasjonstiden, er ugyldig. Som ansettelse regnes også funksjon som styremedlem og liknende i selskap, forening, stiftelse eller offentlig institusjon. Disposisjonen er likevel gyldig når tilknytningen trolig ikke har hatt betydning for innholdet i testamentet.

En person kan være testamentsvitne selv om han eller hun er innsatt som testamentsfullbyrder, jf. § 99.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: