Kan et ektepar med felles barn ha særbo?

Publisert: 05.01.2022

Kan et ektepar med felles barn ha særbo? Vi er usikre på hvilke konsekvenser det kan få, siden vi ønsker at barna skal ha det akkurat slik som de har det i dag. Særbo gjennomføres i hovedsak for å oppfylle boplikt etter lov om folkeregistering og vil sannsynligvis opphøre etter cirka 5+år (da vil hele familien flytte inn i det huset, som i dag har boplikt).

Svar:

Det er ikke noe i veien for at dere har særbo og er folkeregistrert på to ulike adresser. Det er ikke noe krav i lovgivning om at ektefeller må bo sammen, heller ikke om de har felles barn. En ordning med to ulike folkeregistrerte adresser vil i utgangspunktet ikke påvirke forholdene rundt barna, så lenge dere formelt fortsatt er gift og deler omsorgen for barna i hverdagen.

Det eneste problemet jeg kan se er at barna må være folkeregistrert på den adressen hvor de går på skole, om de er i skolepliktig alder. Dette skyldes at barnets rett til skoleplass følger barnets folkeregistrerte adresse.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: