Kan et forsikringsselskap redusere forsikringsoppgjøret for ulykke?

Publisert: 31.07.2023

Kan et forsikringsselskap redusere forsikringsoppgjør ved en motorsykkelulykke pga et eksosanlegg som ikke er godkjent ifl. EU. Eksosanlegget utgjør kun forskjell på utslipp og lydnivå.

Svar:

Det følger av forsikringsavtaleloven av hvis ikke noe annet er bestemt i forsikringsavtalen så har man krav på full erstatning for sitt økonomiske tap. Det kan imidlertid ligge en del begrensninger i forsikringsavtalen. Dersom det foreligger en mangel ved sykkelen som kunne medvirket til skaden ville det også kunne virke inn på vurderingen av hvorvidt du selv er å "klandre"/har medvirket til skaden, i så fall vil forsikringen kunne reduseres (men det høres ikke ut som det er tilfellet i din sak). Mangelen på sykkelen vil også kunne påvirke verdsettelsen av sykkelen ifht. beregningen av forsikringsoppgjøret.

Når du får tilbud om forsikringsoppgjør er det derfor viktig å sette seg godt inn i grunnlaget for en eventuell reduksjon av utbetalt beløp for å kontrollere om dette har skjedd på riktig grunnlag.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: