Kan jeg forlate samboer når han mener å eie både hus og hytte?

Publisert: 21.09.2023

Jeg ønsker å gå ut av et giftig samboerforhold som har vart i 20 år. Han nekter salg og mener at han skal ha både hus og hytte. Han har gjort en del arbeid på hytte og hus. Hva skjer om jeg flytter? Jeg klarer ikke å bli værende, er traumatisert av han. Vi har to barn på snart 16 år som jeg tar med meg. Blir jeg ansvarlig for å måtte betale halve utgiftene på lån osv? Må jeg bli værende å prøve å få solgt hus og hytte først?

Svar:

Etter norsk rett har enhver person rett til å avslutte et samboerforhold eller ekteskap.

Ovenfor banken/kreditorer vil du inntil videre være medansvarlig for lån, dersom du har påtatt deg ansvar som medlåntaker, (eller står som lånetaker alene), frem til noe annet er avtalt eller avgjort - men når du flytter ut kan det kreves at han betaler for å bli boende i felles bolig i en overgangsperiode frem til salg/overtakelse, dersom han velger det. Alternativet er at boligen leies ut på det åpne marked, slik at man får inn husleie til å dekke løpende utgifter frem til salg/overtakelse.

Det kan begjæres tvangsoppløsning av et sameie ved tvangssalg ved medhjelper/megler, dersom man ikke blir enige om hvem som skal kjøpe ut den andre og til hvilken verdi, og den ene i tillegg motsetter seg vanlig salg på det åpne marked av felles eid fast eiendom. Begjæring sendes tingretten i så fall. I henhold til skatteloven § 9-3 (2) kan du kreve å få godskrevet botiden hans når du flytter ut av felles bolig, - slik at du slipper å skatte av eventuell gevinst ved senere salg av huset, selv om dette eventuelt skjer senere enn ett år etter at du har flyttet ut. Slik reglene i skatteloven er pr i dag, trenger du ikke å bli boende for å unngå dette, hvis du er bekymret for det. Det kan imidlertid være gunstig å få en megler inn på befaring før du flytter ut, da det kan være krevende å få tilgang til hus og hytte på et senere tidspunkt.

Dersom han hevder å være eneeier, eller ha opparbeidet seg rett til en større eierandel, får han redegjøre for det, og dokumentere kravet sitt. Det er ikke slik at ethvert arbeid er relevant i så måte, så det kommer an på hva dette konkret dreier seg om, og en nærmere vurdering av hva det i så fall antas å være verdt.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: