Kan jeg jobbe for andre når jeg er i permisjon?

Publisert: 08.02.2022
Emneord: ,

Er det lov til å jobbe hos en annen arbeidsgiver når man er i ulønnet permisjon i forlengelse av foreldrepermisjon?

Svar:

Retten til ulønnet foreldrepermisjon i forlengelse av den lønnede foreldrepermisjonen er regulert i arbeidsmiljøloven § 12-5 (2). Selv om det ikke eksplisitt fremgår at den ulønnede permisjonen skal benyttes til å ivareta barnet, så er dette en forutsetning for bestemmelsen. Arbeidsgiver har ingen mulighet til å motsette seg forlenget permisjon, slik at bestemmelsen gir en ubetinget rettighet for arbeidstaker, også dersom forlenget permisjon eventuelt skaper utfordringer for arbeidsgiver.

Arbeidsforholdet til hovedarbeidsgiver vil bestå også under permisjonen og arbeidstaker har lojalitetsplikt til sin arbeidsgiver. I lys av dette er min anbefaling at et nytt arbeidsforhold til en annen arbeidsgiver ifm. ulønnet foreldrepermisjon bør avklares med hovedarbeidsgiveren. Dersom arbeidstiden hos de to arbeidsgiverne eventuelt ikke overlapper, kan du for øvrig argumentere for at du uavhengig av permisjonen kunne tatt ansettelse hos begge arbeidsgivere, med mindre din arbeidskontrakt hos hovedarbeidsgiver stenger for dette.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: