Kan jeg klage inn advokaten til advokatklageordningen?

Publisert: 28.11.2023

Jeg vurderer å klage inn en advokat fordi personen ikke har fulgt kravene i arbeidsmiljøloven i saksbehandlingen av en personalsak. Personen arbeider i dag i offentlig forvaltning. Jeg finner ikke navnet i medlemslisten til advokatforeningen. Jeg vet derfor ikke om personen har advokatbevilling. Hvordan kan jeg finne ut om personen har bevilling, og gjelder klageordningen for en person som ikke er medlem av advokatforeningen? Hvilke andre klageordninger gjelder da?

Svar:

Reglene om klage på advokat, finner du på www.advokatenhjelperdeg.no.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: