Kan leieinntekter påvirke uføretrygden?

Publisert: 22.04.2024

Har 3 forskjellige spørsmål, de to første handler om uføretrygd, og den siste handler om avtalebeskyttelse mellom to privatpersoner innen lån og eiendom. 1) Vil leieinntekter påvirke uføretrygden, og spiller graden av uførhet inn? 2) Er det mulig å studere samtidig som man mottar uføretrygd, eller gjelder de samme vilkårene som for arbeid? 3) Finnes det juridiske selgerfinansieringskontrakter som kan brukes mellom to private parter, og som beskytter begge parter juridisk sett?

Svar:

1) Så lenge leieinntekten er en ren kapitalinntekt (og ikke lønnsinntekt) så påvirker den ikke uføretrygden.
2) Du kan fritt studere samtidig som du mottar uføretrygd så lenge ikke omfanget er av en slik grad at NAV mener det viser at du har en restarbeidsevne som kunne vært utnyttet i arbeid.
3) Når det gjelder ditt siste spørsmål er jeg usikker på hva du mener med "selgerfinansieringskontrakter". Det finnes en rekke maler på gjeldsbrev og div. standardkontrakter for forskjellige formål på markedet. Ofte bør imidlertid disse tilpasses de konkrete forholdene. Dere bør derfor kontakte en advokat for å få mer konkret veiledning på hva som vil sikre dere i dette konkrete tilfellet.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: