Kan man miste foreldreretten pga pornoproduksjon?

Publisert: 25.07.2022

Kan en mor miste foreldreretten dersom hun produserer og selger pornografi/voksenunderholdning på internett? Etter hva jeg har forstått, er dette fullt lovlig i Norge og skattes som næringsinntekt.

Svar:

Jeg er litt usikker på om du mener foreldreanvaret eller bostedsansvaret.

Hva gjelder det første, foreldreansvaret, skal det svært mye til for å miste dette. Typisk vil være en fraværende forelder som ikke er tilgjengelig verken for barnet eller den andre av foreldrene. Andre eksempler er foreldre som har utsatt barna for overgrep eller som er så vidt psykisk syk at man ikke har reell samtykkekompetanse.

Hva gjelder bostedsansvaret vil det være avgjørende at man er den av foreldene som tilbyr barna den beste omsorgen i det daglige. Dette innebærer å følge opp skolegang, tilby tilfredsstillende materielle rammer og tilby barnet gode psykosoiale rammer.

Den omstendighet at en forelder utøver den type aktivitet som du beskriver behøver strengt tatt ikke å gå utover barnets omsorgsrammer. Dette vil være helt avhengig av i hvilken form denne geskjeften har.
Vurderingen av om en forelder er skikket til å inneha foreldreansvaret eller ivareta barnet vil bero på en helhetsvurdering av hva som er den beste løsningen for barnet.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: