Kan man ta pant i tidligere samboers eiendeler?

Publisert: 31.10.2023

Kan jeg holde tilbake, ta pant i min tidligere samboers eiendeler, kjøleskap, bunad etc for utlegg jeg har hatt som hun ikke vil betale tilbake?

Svar:

Hvis du har et økonomisk krav mot et person som bestrider det, må grunnlaget for kravet først avklares/avgjøres, før det blir tvangskraftig. Det kan skje ved behandling i Forliksrådet, med avtale eller rettskraftig avgjørelse derfra, - som deretter kan sendes Namsfogden til videre vurdering og behandling der. For mer informasjon, se f.eks: https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: