Kan min eks kreve verdier av driftsmidlene i mitt selskap?

Publisert: 15.04.2024

Skal skilles etter 25 års samliv. Kan min eks kreve verdier av driftsmidler som jeg har i mitt firma? Det er et enkeltmannsforetak. Dette kan være verktøy, tilhenger, stillas, traktor mv. Firmaet var registrert lenge før jeg giftet meg og har vært mitt levebrød.

Svar:

Utgangspunktet er at verdi av næringsvirksomhet skal trekkes inn i oppgjøret. Videre er utgangspunktet for selve verdsettelsen at verdien tilsvarer nettopp de enkelte aktiva i selskapet, som du skriver: Verktøy, tilhenger, stillas, traktor mv. I tillegg til verdi av driftsmidler, kan såkalt goodwill i visse tilfeller trekkes inn i delingen. Goodwill er forretningsverdien, for eksempel kundekrets og renommé mv. Goodwill som knytter seg til din person, skal ikke tas med, men goodwill som knytter seg til virksomheten som sådan, skal inn i delingen.

Det neste spørsmålet blir i hvilken grad hele eller deler av verdien av ditt firma kan skjevdeles, det vil si holdes utenfor likedeling. Verdien av firmaet som klart kan føres tilbake til verdier du hadde før du giftet deg, skal du kunne holde utenfor delingen. Verdier som er opparbeidet underveis i ekteskapet, skal imidlertid deles med ektefellen din. Hvor stor del av ditt firmas nåverdi som kan føres tilbake til den opprinnelige verdien av selskapet som du hadde da dere giftet dere, må vurderes helt konkret. Til dette kan det være hensiktsmessig å få bistand fra en advokat med erfaring/spesialisering innen ektefelleskifte.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: