Kan mine roller i ulike selskaper påvirke min rett til uføretrygd?

Publisert: 16.04.2024
Emneord: ,

Jeg har vært sykemeldt i en lengere periode og har etter anbefaling fra lege og NAV søkt om uføretrygd. Tidligere hadde jeg et enkeltpersonforetak som er lagt ned. I tillegg har jeg eierskap i flere ikke børsnoterte aksjeselskap hvor jeg også står oppført som daglig leder. Jeg står også oppført som daglig leder i min kones enkeltpersonforetak. Jeg har ikke fungert som daglig leder eller mottatt lønn i noen av disse under min sykdom. Kan dette påvirke min rett til uføretrygd?

Svar:

Det er vanskelig å gi et konkret svar ut fra disse opplysningene. Generelt kan sies at all arbeidsinntekt er relevant som grunnlag.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: