Kan motpartens advokat innhente opplysninger om økonomi uten samtykke?

Publisert: 16.06.2023

Jeg skal vitne i en foreldretvist der jeg er kjæresten til barnefar. Har motstanders advokat rett til å innhente min ligning/ økonomi uten mitt samtykke?

Svar:

Det er ikke vanlig for motpartens advokat i en foreldretvist å innhente skattemeldingen din uten ditt samtykke, dette vil de som regel heller ikke få tilgang til. Skattelisteopplysningene derimot er offentlig tilgjengelig informasjon, som det er det mulig å innhente, hvis man tenker det er relevant for sakens opplysning. Har advokaten har søkt på deg i skattelistene, vil du få beskjed om det fra skatteetaten.

Advokaten har også anledning til å stille deg spørsmål om økonomien din under vitneutspørringen, hvis advokaten mener at det er relevant for sakens opplysning.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: