Kan NAV gå etter formue for å beregne bidrag?

Publisert: 15.12.2023

Jeg er skilt og har barn med min eks, i bidragspliktig alder og bor hos henne. Jeg har en ny partner som er britisk og vi ønsker å stifte hjem sammen i UK. Jeg tenker fortsatt å betale bidrag for mitt/mine barn, men lønnen kan bli en annen i forhold til hva den er i dag. Kan NAV gå etter formue jeg har i Norge for å dekke opp tapet? Kan NAV under noen omstendigheter gå etter formue i Norge eller utlandet for å dekke inn bidrag? Eller er det kun kapitalinntekt de kan røre?

Svar:

Bidraget beregnes basert på inntekt, og er ikke basert på formue. Dersom en person går ned i inntekt uten at det er rimelig grunn for det, kan bidragsmottaker kreve at inntekten til bidragspliktige blir skjønnsmessig fastsatt, altså at det blir fastsatt hva som ville vært en rimelig inntekt for bidragspliktige, og dette vil bli lagt til grunn ved beregning av bidraget.

NAV har veiledningsplikt, så om du er usikker på hvordan flytting påvirker beregningen av barnebidraget, eller inndrivelsen av dette, kan du kontakte NAV med konkrete spørsmål.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: