Kan sameiet ha regler som går på tvers av loven?

Publisert: 18.04.2023

Jeg har en eierseksjon i et sameiet og har et spørsmål i forbindelse med skifte av takvinduer i seksjonen. Sameiet har laget egne vedtekter som går på tvers av det som er beskrevet i lov om eierseksjoner https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-65. Det jeg lurer på er om et sameiet har anledning til å lage lokale vedtekter som regulerer ansvar om feks bytte av dører, vinduer og sluk som går på tvers av det som står beskrevet i lov?

Svar:

Jeg må i utgangspunktet få påpeke at spørsmålsstillingen er for vag til at jeg kan svare sikkert på det du spør om.

Jeg kan bare få si hva som gjelder ad dette temaet generelt.

Sameie kan herunder ikke regulere noe i vedtektene med bindende kraft overfor seksjonseierne om disse kommer i strid med reguleringer i loven og disse ikke kan fravikes på noen som helst måte. Det er dog en viss mulighet for et sameie til å organisere seg slik at deler av vedlikeholdsarbeidet kan reguleres til å utføres av seksjonseierne. Ut over dette er det ikke mulighet til å svare på deres spørsmål dessverre.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: