Kjøpe felles bolig med ulik inntekt og egenkapital

Publisert: 07.07.2023

Jeg og min samboer ønsker å kjøpe felles bolig, men vi har ulik egenkapital og ulik inntekt. Min inntekt er vesentlig høyere enn hennes så hun vil ikke ha mulighet til å betjene renter og avdrag i forhold til eierbrøk. Eks: Min egenkapital er 1.000.000 , hennes er 500.000 La oss si at lånekostnadene (renter og avrag) er på 25000.- per måned, men hun kan kun betale 5000.- av dem (20%). Hennes bidrag ved eiebrøk 8 250.- (33%) og ved 50/50 eierbrøk: 12500. (50%) Hvordan blir dette rettferdig over tid?

Svar:

Det er avtalefrihet mellom samboere. Dere kan derfor regulere dette akkurat som dere ønsker. Dette kan løses ved at man avtaler en annen eierbrøk opprinnelig (basert på hvor mye egenkapital man legger inn og hvor mye av kostnadene man dekker). I deres tilfelle er kanskje da det naturlige at eierbrøk justeres ihht. innskutt egenkapital, og at dere i utgangspunktet dekker løpende kostnader også i tråd med dette. Hvis den av dere som tjener minst ikke har mulighet til dette så må dere bli enige om den av dere som løpende dekker mer av kostnadene skal ha noe igjen for dette senere f.eks. i form av et vederlagskrav, eller at man løpende opparbeider seg en større eierandel i boligen. Her er det imidlertid mange faktorer som kan spille inn (arbeid i hjemmet/andre bidrag). Jeg vil derfor anbefale dere å ta kontakt med en advokat som kan gjennomgå detaljene med dere og utforme en samboeravtale i tråd med deres ønsker og behov. Det er i alle fall viktig at dere avklarer dette dere i mellom slik at dere unngår at dette blir en tvist hvis dere en dag skulle gå fra hverandre (eller selger boligen og reinvesterer midlene.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: