Klage på avslag om uføretrygd etter utløp av klagefristen

Publisert: 20.06.2024
Emneord:

Jeg fikk vedtak med avslag på søknad om uføretrygd. Det har gått seks uker, kan jeg protestere ti dager etter utløp av klagefristen?

Svar:

Du kan alltids klage. Etaten kan omgjøre sitt eget vedtak om de ser at det er feil.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: