Oppholde seg i utlandet som ung ufør.

Publisert: 01.07.2024

Jeg spør for en dame som mottar trygd som ung ufør. Kvinnen ble ufør for ca. 25 år siden. Dette etter to hjerneoperasjoner da hun var 19 og 20 år. Hun ønsker å bo i Spania ca. 8 måneder hvert år. Vil hun da miste sin trygd og sine rettigheter?

Svar:

For å beholde uføretrygd med ung ufør fordel må man være medlem av folketrygden. Dette er man så lenge man er bosatt i Norge. Ved midlertidig fravær fra Norge som ikke er ment å vare mer enn 12 mnd. regnes man imidlertid fortsatt som bosatt i landet, men dette gjelder ikke hvis man oppholder seg i utlandet mer enn 6 mnd. per år i to eller flere påfølgende år.

Ordinær uføretrygd kan man i en del tilfeller beholde om man oppholder seg i et EØS-land, men ikke tilleggsrettighetene som ung ufør. Dette er et ganske komplisert regelverk med mange unntak og særreguleringer. Dersom man vurderer å oppholde seg i utlandet når man har denne typen stønader vil jeg derfor oppfordre til å på forhånd få en skriftlig vurdering fra NAV om hva som gjeler i ditt/din venns konkrete tilfelle.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: