Klage på avslag på barneforsikring?

Publisert: 13.12.2023

Sønnen min røk fremre og side korsbånd i tillegg til skade på menisk i en håndballkamp (duell med motspiller, fintebevegelse). Han har Storebrand Super Barneforsikring. De har nå svart at dette ikke blir dekket i forhold til verken medisinsk invaliditet eller behandlingsutgifter ved ulykke. Grunnen er at ulykkesskade defineres som skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet. Kan/burde dette klages på?

Svar:

Ulykkesbegrepet i forsikring er dessverre typisk opphav til uenighet i en del saker. Det er svært konkrete vurderinger og jeg kan selvsagt ikke gi noe fasitsvar ut fra det du skriver. Men når det er en motspiller involvert skal det ikke svært mye til før det foreligger en ulykke i vilkårenes forstand. Når du som her tydeligvis ikke er helt komfortabel med avslaget synes jeg du skal klage. Du må ikke ha advokatbistand for å klage til Finansklagenemnda. Men om du ønsker det kan du bruke "Finn advokat"-tjenesten på siden her for å finne en som jobber med personskade. Husk klagefristen!

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: