Klage på avslag på økonomisk sosialhjelp

Publisert: 10.05.2024

Min mor har fått avslag støtte på husleie, livsopphold og strøm. Begrunnelsen var manglende dokumentasjon Jeg vitnet at alle dokumentene ble sendt til NAV. Jeg lurer på om hun kan klage på avgjørelse?

Svar:

Avslag på tjenester etter sosialtjenesteloven kan påklages til statsforvalteren ihht. lov om sosiale tjenester § 47. Klagen skal sendes til det lokale NAV kontoret som har fattet det opprinnelige vedtaket som først behandler saken, før den eventuelt sendes statsforvalter for behandling. Det kan imidlertid også søkes på nytt og vedlegge den dokumentasjonen som NAV etterspør.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: