Sosial stønad

Innhold

Sosialstønad

17. jul 2023 · spørsmål

Min datter får sosialstøtte fordi hun ikke får jobb. Hun har utdannelse og lang praksis, men er over 50 år. Nå fikk hun en flybillett i gave fra en venn. Verdien av billetten måtte hun betale tilbake til NAV. Er det riktig? I mai fikk hun utbetalt feriepenger fra NAV. Nå beskylder de henne for å ha lurt til seg disse pengene, og ber om øyeblikkelig tilbakbetaling. De kunne i det minste ha delt opp kravet over flere måneder. En med sosialstøtte har jo ikke allverden å leve av.

Les mer

Alenemor fikk avslag på bostøtte

06. mai 2022 · spørsmål

Har en bekjent som jobber 2.5 dager i uke , har 2 barn under 18 år. Er skilt . Har søkt støtte hos Nav, fikk avslag på alt hun søker på. Har bachelorgrad og er høyt utdannet. Søkte om bostøtte og fikk avslag . Har vedkommende rett til noe stønad/hjelp hos Nav eller rett til bostøtten? Eier en leilighet hun fikk fra eksmannen i skilsmisseoppgjøret.

Les mer

Påvirker pengegaver dagpenger og sosialhjelp?

07. apr 2021 · spørsmål

Vi er et ektepar som nylig har solgt vår bolig for en god pris. Vi planlegger å kjøpe bolig til vår datter for ca 4 millioner, hvorav noe skal være forskudd på arv og noe skal være lån fra mor. Vår datter leier nå bolig i Oslo. Hun er permittert fra jobben, men regner med å komme tilbake i jobb i løpet av sommeren. Vil forskudd på arv og lån fra mor påvirke hennes rett til dagpenger fra NAV, eller økonomisk sosialhjelp hvis hun mister jobben? Hvordan vil eierforhold og lånegrad påvirke dette?

Les mer

Stønad til bil – mange tvister om stønad til bil

05. aug 2015 · artikkel

Et eksempel på en vanlig tvist er følgende: En uføretrygdet mann søker om stønad til bil, men får avslag fra trygdekontoret med begrunnelsen at han ikke trenger bil fordi han er uføretrygdet og ikke er avhengig av bil for å komme seg til og fra jobb. Mannen klager, og begrunner klagen med at han bor […]
Les mer