Klage på inndragelse av våpentillatelse

Publisert: 15.11.2023

Jeg har en jakttillatelse. Jeg hadde våpen uten beskyttelse på bilen. Den var knekt og uten ammunisjon i forsetet da politiet tok mine jaktvåpen, og fått ikke lov å jakte mer da har jeg fått tilbakekall av våpentillatelse. Så kan man klage på saken for å få meg tilbake våpenet og tillatelse?

Svar:

Avgjørelsen kan påklages, innen klagefrist, med nærmere redegjørelse for hvorfor man mener at avgjørelsen var feil. Dersom du ønsker advokatbistand til nærmere vurdering av saken din, kan konkret advokat kontaktes med forespørsel om oppdraget.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: