Krav fra NAV om tilbakebetaling av feilutbetalinger

Publisert: 02.10.2023

Jeg har fått beskjeden fra NAV om at jeg må betale tilbake feilutbetalinger av dagpenger og spesiell stønad for perioden 20. april 2020 - 31. juli 2021. Jeg fikk melding fra NAV med 2 års forsinkelse. Jeg har ikke penger til å betale kravet og har 6 uker på meg til å klage til NAV. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg må returnere pengene og har ikke råd til å betale advokat for bistand.

Svar:

I klagesaker etter folketrygdloven kan du få fri rettshjelp hvis du oppfyller de økonomiske vilkårene. Jeg vil derfor anbefale deg å ta kontakt med advokat for å sjekke om du kan få det. Uansett er det viktigste at du påklager vedtaket innen klagefristen, enten selv eller ved hjelp av advokat. Saken vil da bli vurdert på nytt av NAV klageinstans. Når det gjelder betaling av kravet så bør du kontakte statens innkrevingssentral for nærmere avtale om betalingsordning e.l.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: