Tilbakebetaling av trygd

Innhold

Skatte av erstatning for lønn

02. okt 2023 · spørsmål

Jeg ble syk fra jobb i 2019. Jeg fikk ingen lønn da jeg akkurat hadde startet i jobben. Gikk til sak og vant over Oslo kommune som ga meg erstatning for lønn pluss renter. Hvordan skal dette skattes? Må arbeidsavklaringspenger fra 2019 tilbakebetales?

Les mer

Krav fra NAV om tilbakebetaling av feilutbetalinger

02. okt 2023 · spørsmål

Jeg har fått beskjeden fra NAV om at jeg må betale tilbake feilutbetalinger av dagpenger og spesiell stønad for perioden 20. april 2020 - 31. juli 2021. Jeg fikk melding fra NAV med 2 års forsinkelse. Jeg har ikke penger til å betale kravet og har 6 uker på meg til å klage til NAV. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg må returnere pengene og har ikke råd til å betale advokat for bistand.

Les mer

Tilbakebetaling av trygd – kort frist for tilbakebetaling av trygd

05. aug 2015 · artikkel

Det er ikke uvanlig at NAV utbetaler for mye eller for lite i trygd, enten fordi trygdemottakere oppgir feil opplysninger eller fordi trygdeetaten gjør feil. For mye utbetalt i trygd? Det er flere grunner til at trygdemottakere gir feil opplysninger til NAV. I tillegg til bevisst feilinformasjon er det ikke uvanlig at den trygdede gir feil informasjon fordi […]
Les mer