Krav på erstatning etter oppsigelse?

Publisert: 08.08.2023
Emneord: ,

Ble oppsagt pga nedleggelse/salg av klinikk. Nå viser det seg at arbeidsgiver ikke legger ned allikevel. Hadde siste arbeidsdag 31.01.23. Har også oppdaget i ettertid at oppsigelsesbrevet ikke inneholder de formkrav arbeidsmiljøloven krever(ugyldig)hva er mine rettigheter nå etter 7 mnd uten arbeid. Er 61 år og var ansatt i 10 år og mener dette er ulovlig av arbeidsgiver(usaklig oppsigelse). Har jeg en sterk sak her og krav på erstatning?

Svar:

Vurdert ut fra det du skriver virker det som om din tidligere arbeidsgiver ikke har noe saklig grunnlag for den oppsigelsen du fikk, og at du dermed kan ha krav på erstatning og oppreisning. Det følger av arbeidsmiljøloven § 17-4 (4) at det ikke er noen frist for å reise søksmål, dersom oppsigelsesbrevet ikke oppfyller lovens formkrav.

Hvis du ønsker hjelp til å fremsette krav mot din tidligere arbeidsgiver, kan du for eksempel kontakte din lokale advokatvakt. Din nærmeste advokatvakt finner du her: https://advokatenhjelperdeg.no/advokatvakten/

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: