Krav på ubetalt lønn fra 2019?

Publisert: 24.08.2023

Tilbake i 2019-2021 jobbet jeg på en ekstravaktordning via jobb, hvor det var betalt lunsj. Jeg hadde ikke blitt informert om at lunsjtimene måtte føres annerledes for å få $ før i 2021. Jeg sendte manglende betaling til sjefen 2021, men så ble det glemt av sjefen etter at han skulle ta d videre. Nå i 2023 tok jeg det opp igjen da det er 14k jeg gikk glipp av, men fikk beskjed av HR at det er foreldet og kan ikke tilbakebetales, selv om jeg har alle timelistene og dokumentasjon er det rett?

Svar:

Hovedregelen er at lønnskrav foreldes etter 3 år, jf. foreldelsesloven § 2.

Hvis du ikke vet at du har et krav, vil du som regel ha en tilleggsfrist på ett år regnet fra da du fikk kunnskap om kravet, jf. foreldelsesloven § 10 (1).

I ditt tilfelle virker det som om du ble kjent med kravet i 2021. På det tidspunktet var det ikke noe av kravet ditt som var foreldet, men siden du ikke har fulgt opp før nå i 2023, så er nok beskjeden du har fått fra HR riktig (i alle fall for den delen av kravet ditt som er eldre enn tre år regnet fra i dag).

Hvis det er en del av kravet ditt som er yngre enn tre år regnet fra i dag, så bør du regne ut hvor mye dette er, og fremsette krav så snart som mulig om at denne delen av kravet blir utbetalt.

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: