Krav på utbetaling av en gjeldsforsikring

Publisert: 16.02.2022

Jeg har lån i en bank, som jeg tegnet forsikring på da jeg tok opp lånene. Begrunnelsen for at jeg tegnet forsikringen var at de sa i banken at lånet skulle slettes, hvis jeg skulle miste jobben eller bli uføretrygdet. Dette var det som hente. Jeg mistet jobben og ble ufør fire år senere. Da jeg kontaktet banken for å ordne med forsikringen, sa de at dette ikke gjaldt lenger. Jeg kunne få tre måneder betalingsutsettelse på lånet, men etter å ha betalt for forsikring hver måned helt til lånet ble nedbetalt har ikke forsikringen vært gjellende.

Svar:

Du bør ta kontakt med advokat med kompetanse på forsikring. Slik du beskriver det, så har du rett på forsikringsoppgjør.

Del denne artikkelen: